Stavební fyzika

Napsal admin | 07.11.2017

Projektant akustiky budov

Stavba musí být vždy navržena a postavena takovým způsobem, aby hluk vnímaný obyvateli nebo osobami poblíž stavby byl udržován na úrovni, která neohrozí jejich zdraví a dovolí jim spát, odpočívat a pracovat v uspokojivých podmínkách. Proto projektant akustiky musí zpracovat hlukovou studii, která vyhodnotí stavbu právě z těchto hledisek a která se poté předkládá hygienické stanici k posouzení. Samozřejmě také navrhuje opatření pro splnění požadavků dle platné legislativy.

Projektant denního a umělého osvětlení

Lidé dávno vědí, že světlo je základem života, pohody a zdraví. Dostatečné světlo motivuje člověka k činnosti, k práci, povzbuzuje náladu a vytváří příjemnou atmosféru. Nedostatek světla naopak utlumuje, snižuje pracovní výkonnost a bezpečnost – zvyšuje riziko chyb v práci a pracovních úrazů. Stavbu je proto potřeba posoudit také z hlediska jejího osvětlení, oslunění, proslunění a zastínění. Projektant této specializace tedy provádí studie zastínění domu a pozemku novostavby, stanovuje proslunění bytů a oslunění pozemků, provádí výpočty a vyhodnocuje míru denního a umělého osvětlení staveb včetně návrhů správného řešení. Zpracovává také architektonické studie osvětlení památek, monumentů, historických budov a jejich fasád, parků a oddechových zón. Do oblasti jejich práce spadá také provádění návrhů a
výpočtů nouzového osvětlen.

Zpracovatel průkazů energetické náročnosti budov

Tepelná technika je obecně velmi důležitá oblast pro většinu staveb. Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) vyčísluje veškeré energie spotřebované při standardizovaném provozu hodnocené budovy a (podobně jako energetický štítek spotřebiče) zařazuje budovu do příslušné třídy v rozsahu A-G. Průkaz hodnotí veškerou energii potřebnou pro provoz budovy, tedy energii na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním a klimatizací a energii na osvětlení. Průkaz lze zpracovat pro jakoukoliv budovu či její ucelenou část.

Zpracovatel energetických štítků budov

Energetický štítek hodnotí, jak dobře je objekt tepelně izolovaný, tedy jen stavebně-energetické vlastnosti konstrukce domu. Posuzuje kvalitu střechy, oken, podlahy a stěn. Tepelný štítek domu tvoří pouze jednu část PENB.

Energetický specialista

Pokud se tepelnou technikou chcete zaobírat skutečně vážně a chcete se věnovat všem činnostem této oblasti uceleně, staňte se energetickým specialistou. Pak můžete zpracovávat energetické audity, energetické posudky, PENB, provádět kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie i kontroly klimatizačních systémů. Budete skutečným odborníkem.

stavebni_fyzika2

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Zjistěte více
Scroll to Top