Geodézie a geoinformatika

Napsal admin | 09.11.2017

Geodet

Zeměměřič ve své práci provádí odborné geodetické terénní práce, zpracovává jejich výsledky a vytváří příslušnou dokumentaci. Jeho práce je využita v souvislosti s tvorbou map a satelitních snímků. Zaměřuje a vyhotovuje geometrické plány, vytyčuje hranice pozemků a staveb (polohopisné i výškopisné). Stejně tak vymezuje terénní úpravy pro zúrodňování a ochranu zemědělského a lesního půdního fondu. Zaměřuje a vypočítává kubatury, provádí rekognoskace, stabilizace a signalizace bodů bodových polí. Zpracovává geometrické plány na jednoduché stavby nebo dělení pozemků, vyrovnání hranic a vytyčování hranic pozemkových úprav. Vytváří podklady pro vklad nemovitostí nebo pozemků do katastru nemovitostí.

Geoinformatik

Zabývá se sběrem a práci s daty, modelováním, analýzou a prezentací prostorových dat a procesů, které vyjadřují nebo popisují. Věnuje se tedy aplikované informatice zaměřené na řešení specifických problémů v geovědách se speciálním důrazem na geografickou polohu objektů. Již název geoinformatik napovídá, že se tento člověk věnuje kombinaci geografie a informatiky. Do této sféry spadá například vytváření navigačních systémů GPS, dálkový průzkum Země, trojrozměrné vizualizace a virtuální realita.

Zaměstnanec katastrálního úřadu

Katastrální úřad se zabývá mnoha činnostmi, takže vždy záleží na tom, které činnosti se právě vy budete věnovat. Vykonává státní správu katastru nemovitostí České republiky, správu zhušťovacích bodů a podrobných polí polohových a výškových, schvaluje změny místního názvosloví a změny hranic katastrálních území, vykonává správu základních státních map …. Můžete tedy provádět např. činnosti při obnově katastrálního operátu, odborné specializované činnosti při revizi katastru a zjišťování průběhu hranic nebo zeměměřičské činnosti související se správou bodových polí atd.

Zaměstnanec pozemkového úřadu

Podílí se na hospodaření s nemovitostmi ve správě Pozemkového úřadu ČR a staveb využívaných k vodohospodářským melioracím pozemků a souvisejících staveb. Realizuje převody zemědělských pozemků, vypořádává restituční nároky a další převody nemovitostí. Řídí pozemkové úpravy, kterými dochází k uspořádání vlastnických práv.

geodezie_a_geoinf7

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Zjistěte více
Scroll to Top