hoffmannova-exterier

Stavebnictví

Napsal admin | 01.09.2018

Kód oboru (KKOV): 36-47-M/01

Na naši škole mohou žáci tento obor studovat ve dvou specializacích (školních vzdělávacích programech):

Pozemní stavitelství a konstrukce
Pozemní stavitelství a architektura

Stručné seznámení s oborem

Stavařina bude bavit žáky s výtvarnými sklony a prostorovou představivostí, kteří umí do svých fantazií zapojit logiku umocněnou technickým myšlením. Studium je zaměřeno na praktické dovednosti. Budou ho mít rádi žáci, kteří chodí do školy proto, aby opravdu něco uměli. Naši žáci studují s představou, že jednou budou udávat styl bydlení pro rodiny, vytvářet pracovní prostředí pro firmy a možná i řídit stavební rozvoj celých měst. Chcete si jednou říct: „Lidé jsou vděční za to, že jim dávám domov, pohodlí, relax a bezpečí.“? Chcete se již po střední škole stát odborníkem použitelným v praxi? Chcete navrhovat budovy? Tvořit, modelovat, kreslit, rýsovat? Jsi člověk s fantazií, kterou se snaží zrealizovat?
Ano? Pak následující řádky jsou určeny i pro tebe!
Naučíme vás vnímat stavby kolem sebe jinak než jako obyčejné budovy!
Stanete se profesionálem v oblasti stavebnictví!
Budete vyhrávat v odborných soutěžích, pracovat ve firmách, jezdit na odborné exkurze a veletrhy!

Máš-li stavařinu rád,
chceš-li kreslit, rýsovat,
stavařem chceš-li se stát,
obor náš pojď poznávat.
Tužka, prkno, pravítko,
deskriptiva, kružítko,
stavitelství, rýsování,
tohle všechno je tu k mání,
čeká na tvé odhodlání.
Přihlas se k nám na školu,
na čtyři roky v oboru,
který budeš mít tak rád,
že nebudeš nikdy litovat.
autor: Matěj Hanslik, absolvent oboru stavebnictví

Jak se liší specializace

Obě naše specializace (ŠVP) mají stejný základ – pozemní stavitelství. Naši absolventi jsou během studia připravovaní k budování, rekonstrukci nebo adaptaci různých budov (od samostatně stojící garáže až po komplexy budov). Nepřipravujeme je k budování mostů, přehrad, silnic, atp.

Ve specializaci Pozemní stavitelství a konstrukce se prolíná lidská představivost a kreativita s naprostou přesností a smyslem pro detail. Technicky zaměřený člověk si zde najde své místo v jakémkoli odborném předmětu, který ho nadchne a bude v něm chtít pokračovat dál. Je vhodná pro lidi, kteří chtějí tvořit opravdovou konstrukci a ne jen tvar.
Líbí se vám architektura a design? Rádi kreslíte, tvoříte a vymýšlíte nové věci? Jste technicky založení s uměleckými vlohy? Pak je specializace Pozemní stavitelství a architektura vhodná a zaměřená na rozvoj a zdokonalení vašeho talentu!
V krátkosti řečeno: „konstrukce vyžadují nápad a přesnost, architektura cit“.

Kde najdete uplatnění

A) při dalším studiu na vysoké škole, fakultách stavebních a architektury, nebo jiných technických fakultách,
B) jako stavbyvedoucí, mistři na stavbách, stavební dozor, při vývoji, výrobě a distribuci stavebních materiálů, na stavebních úřadech, jako odborní zaměstnanci stavebních firem, pracovníci určující cenu stavby nebo si můžete založit svou vlastní firmu.

Jak vypadá studium v I. a II. ročníku?

Motto: „Nebojte se odborných předmětů. Zamilujete si je!“

První dva roky studia je v obou specializacích zaměřeno na získání základních znalostí o stavebních konstrukcích, jejich zakreslování do výkresů, stavebních materiálech a velký prostor je věnován rozvoji výtvarných dovedností, zvyšování prostorové představivosti a manuálních schopností.
Protože na začátku studia o stavebnictví nic nevíte, budete postupovat pomalými kroky. Následující malé ukázky z prací jsou jedny z nejlepších. Dívejte se na ně s očekáváním, že jednou – pokud se budete studiu poctivě věnovat – budete možná i lepší.

Žáci nacvičují technické písmo

V předmětu Odborné kreslení žáci začínají písmenky, jednoduchými vzory

Kreslí zátiší.

Začínají zakreslovat v perspektivě.

Prostorovou představivost rozvíjejí v Deskriptivní geometrii.

Průsečík kužele a válce

Řez pravidelným šestibokým hranolem

Ukázka práce žáka v odborném kreslení

Vytvářejí první výkresy – tužkou nebo perem na papír.

Výkres komínu

Výkres schodiště

Zakreslují budovy v perspektivě.

Perspektiva - rodinný dům

Perspektiva - rodinný dům.

Rozvíjejí svou manuální zručnost.

Výuka praxe

Jak vypadá studium v III. a IV. ročníku?

Ve III. a IV. ročníku jsou žáci schopni uplatnit své odborné znalosti. Už projektují rodinné domy a později bytové domy, hotely, restaurace, fitnescentra apod. Své projekty vytvářejí podle své fantazie s ohledem na estetický vzhled, funkčnost, cenu a s důrazem na dlouhou životnost a stálost stavební konstrukce. Projektují na počítači v programech ArchiCAD a AutoCAD (škola poskytuje školní licence těchto programů).
Žáci se specializací „konstrukce“ se ve svých předmětech více věnují otázce „Z jakých materiálů a jakými postupy navrhovat a stavět?“. Připravují se na svou roli inženýra – konstruktéra při realizaci novostaveb.
Důraz na vzhled – tvary a barvy – kladou a ve svých předmětech probírají žáci specializace „architektura“. Díky tomu, že se rozvíjejí i v oblasti rekonstrukce budov, najdou uplatnění nejen jako architekti a bytoví designeři, ale i při rekonstrukcích např. památkových budov.

Práce žákyně na ročníkovém projektu v konstrukčním cvičení

Konzultace k ročníkovému projektu s vyučujícím

Žáci své projekty zpracovávají na počítači a konzultují se svými vyučujícími. Výsledkem může být projekt, který vám chceme přiblížit formou prezentace. Ta je ke stažení zde: Prezentace ročníkového projektu ve III. ročníku

Žáci vytvářejí kromě výkresů i vizualizace v počítači za pomoci programů ArchiCAD a Artlantis Studio.

Vizualizace rodinného domu v programu Artlantis

Vizualizace interiéru

Vizualizace exteriéru

Vizualizace v programu ArchiCAD

Vizualizace interiéru v programu ArchiCAD

Ti nejšikovnější vytvoří k vizualizacím i celé video. Následující ukázka je soutěžní a velmi úspěšná.

Žáci se také věnují pevnosti a statice stavebních konstrukcí. Řešenou problematiku ilustrujeme zjednodušenými obrázky.

Průběhy sil a momentů na nosníku

Pracovní diagram oceli

 

Další informace o oborech jsou v našem časopise:

 

Podobné články

Další kategorie

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Zjistěte více
Scroll to Top