Přijímací řízení pro rok 2021

Napsal Mgr. Ivo Rychtar | 07.04.2021

V důsledku vydání Opatření obecné povahy MŠMT ČR dne 15. března 2021, dochází ke změnám, které jsou vyznačeny zeleně.

V důsledku vydání Mimořádného opatření MZ ČR dne 6. dubna 2021, dochází k upřesněním, která  jsou vyznačena modře.

V důsledku vydání Opatření obecné povahy MŠMT ČR ze dne 7. května 2021, dochází k upřesněním, která jsou zvýrazněna červeně.  

V roce 2021 otevřeme 3 třídy

Do každé třídy plánujeme přijmout 30 žáků.

Další informace o oborech jsou v našem časopise:

Se školou a obory se můžete seznámit i v následujícím videu.

Základní informace o přijímacím řízení

Výsledky ze ZŠ

Do hodnocení přijímacího řízení budeme počítat průměrný prospěch ze všech povinných předmětů za I. pololetí 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku.

Nebude-li hodnocení součástí přihlášky a potvrzené školou, přinese zákonný zástupce uchazeče originály vysvědčení (zkopírujeme a vrátíme) nebo zašle úředně potvrzené opisy.

Přihláška

Přihlášku ke vzdělávání podejte do 1. března 2021. Vyjádření lékaře nepožadujeme. Schopnosti, vědomosti, zájmy, talent uchazeče a další na zadní straně přihlášky nejsou předmětem hodnocení uchazeče, a proto není třeba je vyplňovat.

Pokud se na naši školu hlásíte na oba obory (Stavebnictví i Geodézie a katastr nemovitostí) podáváte přihlášku ve dvou vyhotoveních. Hlásíte-li se na obor Stavebnictví můžete uvést jeden nebo oba ŠVP v pořadí podle vašeho zájmu (PS a konstrukce, PS a architektura).

Má-li uchazeč posudek pedagogicko-psychologické poradny, ze kterého je zřejmá úprava podmínek konání přijímací zkoušky, přiložte jeho originál nebo úředně ověřenou kopii k přihlášce.

Příklad vyplněné přední strany přihlášky je zde.

Přihlášku podejte osobně do 1. 3. 2021 u p. Hendychové (sekretariát) nebo ve stejném termínu odešlete poštou doporučeně na adresu školy.

Provoz sekretariátu: PO – ČT 6:30 – 15:00, PÁ 6:00 – 14:30
Adresa pro doručení: SPŠ stavební Opava, Mírová 630/3, 746 66  Opava

Přijímací zkouška

Všichni uchazeči budou konat jednotné (státní) přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky. Každý uchazeč koná každý test ve dvou termínech,  3. a 4. května 2021. Přijímací zkoušku koná uchazeč jednou na naší škole a jednou na škole, kde podal další přihlášku. Pokud další škola nepořádá jednotné přijímací zkoušky, nebo podal obě přihlášky na naši školu, koná uchazeč přijímací zkoušku dvakrát na naší škole.

Školní přijímací zkouška se nekoná.

Nevyhrazujeme si právo přijímací zkoušku zrušit.

Podrobné informace o jednotné přijímací zkoušce a dalších podrobnostech přijímacího řízení budeme odesílat zákonným zástupcům uchazečů poštou nejpozději 14 dnů před prvním termínem zkoušky, tj. 19. dubna 2021.

Uchazečům bude umožněna osobní přítomnost na jednotné přijímací zkoušce pouze pokud:

  1. nemá příznaky onemocnění Covid-19, a
  2. doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek antigenního testu nebo RT-PCR testu provedených na ZŠ nejpozději 7 dní před zkouškou, nebo
  3. doloží doklad o tom, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19 a uplynula doba izolace a od prvního pozitivního testování neuplynulo více než 90 dní, nebo
  4. doloží doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb o negativním antigenním nebo PCR testu, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo
  5. doloží certifikát MZČR o provedeném očkování, kde od aplikace poslední dávky uplynulo nejméně 14 dnů.

Kdo podmínky nesplní, nemůže se účastnit řádného termínu jednotné přijímací zkoušky. V tom případě okamžitě a nejpozději do tří dnů informujte ředitelku naší školy.

Úplné a nezkrácené informace o podmínkách osobní přítomnosti u zkoušek jsou zde.

Další informace o jednotné přijímací zkoušce vč. ilustračních testů jsou na stránkách společnosti CERMAT.

Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky u nás na škole a jeden z termínů nekonal, může konat zkoušku v náhradním termínu, pokud to potvrdí do 14. května 2021 ředitelce školy.

Kritéria přijímacího řízení a vyhlášení I. kola přijímacího řízení

Ředitelka školy vyhlásila I. kolo přijímacího řízení a stanovila kritéria přijímacího řízení:

Kritéria pro přijetí ke vzdělávání v roce 2021 platná pro I. kolo přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení a další postup

Výsledky přijímacího řízení vyhlásíme nejdříve 19. května 2021.

Přijatý uchazeč musí do 10 pracovních dnů odevzdat zápisový lístek.

Uchazeč může vzít zápisový lístek zpět v případě, že byl přijat na druhou školu po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Další poučení a postupy uvádíme souběžně se seznamem přijatých žáků, nebo v dopise, kterým oznamujeme rozhodnutí o nepřijetí.

Informace o dalších kolech přijímacího řízení budou na našem webu v sekci Novinky.

Dotazy nebo nejasnosti Vám pomůžeme vyřešit e-mailem nebo telefonicky

Ing. Karla Labudová, ředitelka školy – E: karla.labudova@spsopava.cz ; M: 734 418 954

  • řeší přijetí, nepřijetí, průběh odvolání, volná místa, bodové ohodnocení uchazečů.

Bc. Petra Hendrychová, sekretariát školy – E: petra.hendrychova@spsopava.cz, T: 553 627 952

  • řeší doručení přihlášky ke studiu a dalších podkladů pro přijímací řízení vč. jejich doplnění, doručení zápisových lístků, doručení odvolání, odeslání rozhodnutí o nepřijetí,
  • hodiny pro osobní doručení: PO – ČT 6:30 – 15:00 a PÁ 6:00 – 14:30.

Mgr. Ivo Rychtar, zástupce ředitelky – E: ivo.rychtar@spsopava.cz ; M: 734 423 444

  • řeší centrální testy, úpravu podmínek konání přijímací zkoušky pro uchazeče s přiznanými podpůrnými opatřeními.

 

Všichni žáci se budou učit anglický jazyk. 

Podobné články

Další kategorie

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Zjistěte více
Scroll to Top