budova Střední průmyslová škola stavební, Opava

Historie

Napsal admin | 08.08.2015

Budovu školy navrhl v roce 1891 vídeňský architekt Frantz Kachler, který je současně i autorem návrhu dnešní výstavní budovy Slezského muzea v Opavě. Do provozu byla slavnostně uvedena roku 1892 jako soukromá dívčí škola.

Po 1. Světové válce byla v budově umístěna německá měšťanská škola. Za těžkých bojů v závěru 2. Světové války budova vyhořela. Již v roce 1922 byla v Opavě otevřena dvouletá státní průmyslová škola pro obor stavitelský (oddělení zednické a tesařské). Vyučovalo se v budově dnešní SPŠ strojnické.
Po druhé světové válce zřídily československé stavební závody v Opavě dvouletou závodní průmyslovou školu stavební. Školním rokem 1951/1952 ukončila tato škola svou činnost, protože v následujícím školním roce byla v Opavě otevřena čtyřletá vyšší průmyslová škola stavební. Ta byla prozatímně umístěna v budově vyšší hospodářské školy na ulici Hany Kvapilové a v budově zdravotní školy ve Dvořákových sadech.

Po 2. Světové válce se velmi zdlouhavě jednalo o adaptaci vyhořelé budovy na Mírové ulici. Nejdříve pro potřeby státní hospodyňské školy, později se uvažovalo o vybudování učeben a internátu pro učně ve stavebnictví.

Až v roce 1953 bylo rozhodnuto, že vyhořelá budova bude opravena pro potřeby vyšší průmyslové školy stavební. Dne 1. Listopadu 1953 se započalo s vlastními pracemi, na nichž se podíleli žáci školy pod vedením Ing. Ladislava Forejtka. Budova byla rekonstruována do původní podoby z roku 1892.
Školní rok 1954/1955 byl již slavnostně zahájen v nové školní budově. Současně s adaptací školní budovy byly započaty práce na vybudování sportovního hřiště a na přístavbě moderní tělocvičny. Autorem ocelové konstrukce tělocvičny byl opět Ing. L. Forejtek.

Tělocvična společně s kabinety tělocvikářů, nářaďovnou, bytem školníka a spojovací halou byla uvedena do provozu roku 1956. O dva roky později byla tělocvična rozšířena o novou nářaďovnu a kabinet.

Z důvodů zvyšování počtu žáků na škole byly roku 1964 k západnímu štítu tělocvičny přistavěny čtyři nové učebny s kabinety. Učebny dnes slouží jako rýsovny, učebny výpočetní techniky a stavební laboratoř.

Protože zájem o školu neustále rostl rozhodlo v roce 1969 ředitelství školy o vybudování tří nových učeben. Tyto učebny byly přistavěny k jižní straně původní budovy ve stejném architektonickém stylu a uvedeny do provozu roku 1971 společně s novou kotelnou.
Naše škola vždy kladla velký důraz na praktické vyučování. Roku 1982 byly uvedeny do provozu sklady a šatny praxe. Aby bylo možno provádět praktickou výuku i v zimním období, kdy není tak velká možnost vykonávání praxe na opavských stavbách, postavili v roce 1998-1999 žáci školy pod vedením učitelů praxe velkou halu pro praktické vyučování.

Dominantou školy se stala v září 1999 vstupní hala, která spojuje původní objekt z roku 1892 s novými přístavbami a tělocvičnou.
V roce 2000 se na naší škole dostavěla druhá rýsovna na místě stávající terasy ve čtvrtém patře přístavby na jižní straně tzv. „věže“.
Na naší škole byla na podzim roku 2003 provedena rekonstrukce střechy podle původního návrhu architekta Frantze Kachlera a zároveň byly rekonstruovány půdní prostory a byla zde vybudována nová sborovna.

Na jaře roku 2004 byla provedena rekonstrukce fasády taktéž podle návrhu architekta Frantze Kachlera.
Naše snaha o zvelebení prostředí školy a zkvalitnění výuky nekončí. Společně s celým pedagogickým sborem se snažíme, aby studenti z naší školy byli ti nejlepší nejen ve stavebních provozech, ale i na vysokých školách. Nikdy pro nás nic nekončí, stále hledíme dál …

 

Historie školy až do roku 2019 je popsána v brožuře, kterou jsme vydali u příležitosti 70. výročí založení školy.

Podobné články

Další kategorie

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Zjistěte více
Scroll to Top