dsc0004

Geodézie a katastr nemovitostí

Napsal admin | 01.09.2018

Kód oboru (KKOV): 36-46-M/01

Na naši škole mohou žáci tento obor studovat ve specializaci (školním vzdělávacím programu):

Zeměměřictví a geoinformatika

Geodet si při své práci nemůže stěžovat na nedostatek čerstvého vzduchu a naši studenti si ho během vyučování také užijí dostatek. Práce geodeta je rozdělena na dvě důležité části – měření v terénu a zpracování měření v kanceláři. Studenti, které práce na počítači baví, mohou své vlohy využít při tvorbě digitálních map. Studium oboru a práce v oblasti geodézie bude proto určitě zajímavá pro žáky, kteří nemají rádi jednotvárnou práci.  Pokud vás nebaví sezení v lavici a rádi se během studia protáhnete, budete u nás spokojeni.

Zeměměřič neboli geodet vždy přichází první na místo, kde nebylo a není vůbec nic, kde se nic nedělo a neděje. Jeho příchod znamená předzvěst rozvoje. Pak přichází první na místo, kde se něco začíná budovat a setrvává na místě v průběhu celé doby budování díla a neustále se vrací na místo, kde už je něco vybudované, aby to geodeticky kontroloval a pomáhal tak zabezpečoval funkčnost a stálost vybudovaného díla. A vrací se tam i po mnoha desetiletích, aby je opět zaměřil, dnes už supermoderní technikou, a pomohl je tak odborníkům zdokumentovat, restaurovat, zakonzervovat a uchovat pro další generace.

Studenti geodézie pracují s nejmodernější přístrojovou technikou, jako jsou: totální stanice, GNSS přístroje pro přesné měření souřadnic v reálném čase, analogové a digitální nivelační přístroje pro měření výšek kdekoliv v terénu. Naše škola spolupracuje s Vysokou školou Báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, kde studenti chodí na exkurze. Učí se tam pracovat s modernějšími totálními stanicemi a také se stanicemi, které skenují terén. Dále spolupracujeme s Univerzitou Palackého v Olomouci –  s katedrou geoinformatiky, kde je studentům představena 3D tiskárna a bezpilotní systém –  dron, konkrétně hexakoptéra, pomocí které se získávají snímky pro tvorbu ortofot. Velice zajímavé je získávání informací pomocí tzv. Eye-trackingu, což je zařízení pro sledování pohybu očí.

Geoinformatik doplňuje klasickou mapu o nové informace, které jsou důležité pro objednatele tak, aby byly vztažené k určitému místu. Jde o dynamicky rozvíjející se obor, který je úzce spojen s informačními technologiemi. Geoinformatici vytvářejí a spravují mapy v počítačových systémech, přebírají naměřená data, které dále doplňují o nové informace, jevy a skutečnosti, o které je původní mapa obohacena. Pracují s mobilními systémy sbírající data (GPS, scannery apod.).

Naši studenti se pravidelně zúčastňují Mezinárodní geodetické soutěže IG5 „International Geodetic Pentathlon“ v Lučenci, která je určena pro studenty středních škol s geodetickým zaměřením. Samotný závod se skládá z orientačního běhu a geodetického pětiboje, tj. pěti úloh: centrace a horizontace přístroje, určení převýšení pomocí nivelačního přístroje, trigonometrické určení výšky, určení výměry nepravidelné plochy a několik testů z oblasti geodézie a kartografie. Na jednotlivá stanoviště se soutěžící navigují za pomocí GPS přístroje.

Víte například,…

… že na geodetických datech je závislá spousta počítačových a mobilních aplikací od navigací až po různé informační systémy?

… že výstavbou a kolaudací nějaké stavby práce geodeta zdaleka nekončí, že v průběhu celé doby jejich užívání musí kontrolovat jejich stabilitu?

… že na záběru televizních kamer ze světových atletických soutěží měří vzdálenosti přesně a spravedlivě zeměměřič s moderní elektronickou totální stanicí?

… že v některých činnostech v průmyslu a stavebnictví musí zeměměřič pracovat s přesností až zlomků milimetrů?

… že geodet připravuje data pro nejmodernější stavební stroje, ale i zemědělské stroje v novém odvětví přesného nebo precizního zemědělství?

… že, když hledáme informaci o svoji parcele na internetovém katastrálním portálu, pohybujeme se v prostředí geografického informačního systému?

… že všechny mobilní a počítačové aplikace, které využívají informace o různých objektech a jevech, které jsou vázaná k nějakému přesnému místu, jsou produktem geoinformatiky?

Naši absolventi mají uplatnění:

 • v geodetických firmách, kde je ceněna jejich odbornost a schopnost samostatně měřit v terénu nebo pracovat na počítačích při zpracování dat a tvorbě map;
 • v soukromém podnikání – každá stavba začíná a končí geodetickým zaměřením;
 • ve stavebních společnostech, u Českých drah, projekčních kancelářích,
  u telekomunikačních společností;
 • jako kartografové a fotogrammetři,
 • na pozemkových a obecních úřadech, jako referenti státní správy a samosprávy na katastrech nemovitostí, na stavebních úřadech, odboru životního prostředí, odborech územního plánování nebo přímo na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním;
 • při budování bodových polí, tvorbě státního mapového díla, tematických a účelových map;
 • při tvorbě mapových podkladů pro stavební projekty a při pracích v investiční výstavbě;
 • při provádění měření v podzemních prostorách nebo pro dokumentaci historických budov;
 • vyhodnocují pozemní, letecké a družicové snímky, zabývají se sběrem, zpracováním a zobrazením dat o zemském povrchu v novém oboru zeměměřických činností a to v geografických informačních systémech.

Po maturitní zkoušce je absolvent oprávněn k výkonu zeměměřických činností. Způsobilý k soukromému podnikání ve vázané živnosti je až po splnění zákonem stanovené praxe v oboru, která trvá 5 let.

Mnoho studentů pokračuje ve studiu na vysoké škole. Většinou volí:

 • Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava, Hornicko-geologickou fakultu, obor Inženýrská geodézie;
 • Vysoké učení technické v Brně, Stavební fakultu, obor Geodézie a kartografie;
 • Univerzitu Palackého v Olomouci, Přírodovědeckou fakultu, Katedru geoinformatiky;
 • České vysoké učení technické v Praze, Stavební fakultu, obor Geodézie
  a kartografie.

SOC_2.JPG

 

Další informace o oborech jsou v našem časopise:

 

Podobné články

Další kategorie

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Zjistěte více
Scroll to Top