Základní údaje o projektu

Zahájení projektu: 1. 6. 2019

Konec projektu: 31. 8. 2020

Registrační číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA101-060370

V letošním školním roce byla naší škole schválena Schvalovací komisí programu Erasmus+ žádost o grant ve výši 10.912,- eur. Projekt je cílen na naše pedagogy. Tři učitelé naší školy vyjedou o hlavních prázdninách na jazykový kurz do zahraničí, aby zlepšili své jazykové dovednosti a znalosti a posílili jazykové kompetence. V případě učitelů cizích jazyků také posílili metodickou vybavenost. V rámci celoživotního učení, které chápeme jako veškeré vzdělávací aktivity realizované po celý život s cílem zlepšit znalosti, dovednosti a kvalifikace z hlediska osobního, občanského, sociálního i profesního, vnímáme jazykové vzdělávání jako jedno z nejdůležitějších. Zřejmou přidanou hodnotou jazykového vzdělávání učitelů je bezprostřední dopad jejich vzdělávání na kvalitnější vzdělávání žáků. Věříme, že zapojení naší školy do projektu Erasmus+ nám pomůže postupně začít používat metodu CLIL ve výuce a plnit tak nastavenou dlouhodobou koncepci školy.

 

Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.