Základní informace o projektu Rozvoj 19/21

Projekt je zaměřena na podporu extrakulikulárních aktivit, personální podporu učitelů a aktivit rozvíjející ICT.

Základní informace o projektu:

Název: Rozvoj 19/21
Reg. číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0013148

Číslo programu: 02
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_18_065
Název výzvy: Výzva č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II - MRR v prioritní ose 3 OP

Zahájení: 1.8.2019
Ukončení: 31.7.2021
Délka trvání: 24 měsíců

 

V rámci projektu budeme pracovat na šablonách:

- Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele
- Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP
- Tandemová výuka v SŠ
- Využití ICT ve vzdělávání v SŠ
- Klub pro žáky SŠ
- Doučování žáků SŠ
​​​​​​​- Komunitně osvětová setkání