Workshop pro žáky základních škol

Workshop pro žáky základních škol vrámci projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0099 
"Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji"

V rámci projektu nás 31.10.2011 navštívili žáci ZŠ Ostrava - Dubina a 21.11.2011 žáci ZŠ Šrámkova Opava. Při obou návštěvách si žáci měli příležitost prohlédnout naši školu včetně zázemí, seznámit se s obory, které vyučujeme i s obory, které v příštím školním roce budeme otevírat a to včetně kritérií přijetí. Žáci sledovali také úspěšné soutěžní či ročníkové práce našich žáků z minulého školního roku. Šlo o vítězné práce z krajských či celostátních kol Středoškolské odborné činnosti, soutěže O nejlepší prováděcí projekt rodinného domu vyhlašované firmou Xella apod. Dále si prohlédli práce, které žáci dělají během studia a tak mohli zjistit, co je náplní běžné výuky studia technických oborů. Měli možnost nahlédnout do učebních plánů, kde zjistili, že kromě všeobecně vzdělávacích předmětů, kde navazují na znalosti, které si s sebou přinesli ze svých ZŠ, je čekají také odborné předměty, kde začínají zcela od počátku. Kromě teoretických předmětů je nejvíce zaujala výuka grafických programů. Viděli příklady prací z konstrukčního cvičení, statiky, AutoCADu, ArchiCADu, deskriptivní geometrie apod. Viděli a vyzkoušeli si práci s geodetickými přístroji, kde pochopili, co obnáší měření v terénu a další zpracování výsledků měření na počítačích.

Žáci základních škol poslouchali velmi pozorně, mohli si vyzkoušet i práci v grafickém programu ArchiCAD, kde si vymodelovali pod vedení našeho učitele jednoduchý objekt v prostoru, kterému dle své fantazie přiřadili barvy, stafážní prvky, zařízení interiéru a materiály. Opět jsme se přesvědčili, jak jsou žáci základních škol kreativní a šikovní, protože výsledky jejich práce za tak krátkou dobu, kterou měli k dispozici, byly velmi pěkné a navíc musíme konstatovat, že žáky práce evidentně těšila.

Závěrem návštěvy obdrželi žáci propagační materiály naší školy.

Doufáme, že se žákům i jejich učitelům na naší škole líbilo a že se aspoň někteří rozhodnou u nás také studovat a rozšířit tak řady stavařů.