Výstava výsledků práce na projektu ESG3

Projekt "Ekologické stavebnictví - generace 3" je u konce. Výsledky práce prezentujeme na třech výstavních banerech umístěných ve frekventované části města Opavy - u zastávky Divadlo. Každý z banerů se věnuje jinému tématu projektu - první termosnímkování budov, druhý měření CO2 ve školách a třetí využití srážkové vody. Výstava potrvá do začátku října.

Projekt je u konce, a to je čas pro děkování. Největší závěrečné poděkování patří Moravskoslezskému kraji, který projekt financoval v rámci "Podpory EVVO pro školní rok 2017/2018 - Podpora badatelsky orientovaného vyučování". Dále všem žákům, kteří se na projektu podíleli a doufám, že pro ně bude práce přínosem i v dalším životě. V neposlední řadě děkuji všem kolegům, kamarádům, známým a odborníkům, kteří se do projektu zapojili prací nebo radou.

Mgr. Ivo Rychtar, garant projektu