Výsledky soutěže o nejlepší logo projektu

ÚSPĚCH SPŠ STAVEBNÍ V OPAVĚ

Dne 13. prosince 2011 mezinárodní komise tvořená koordinátory projektu Comenius zvolila vítězné logo, které bude oficiálně tento projekt zastupovat. V závěrečném klání koordinátoři z Polska, Španělska, Řecka a České republiky vybírali z dvanácti log. Každou zemi reprezentovala celkem tři loga. Po složité volbě bylo jako vítězné logo vybráno logo č. 12, které vytvořila Denisa Anna Janková, studentka SPŠ stavební v Opavě. Autorka loga studuje druhým rokem pozemní stavitelství a architekturu.
  Do práce na logu projektu se z naší školy zapojily třídy 1.B, 2.B, 3.B, 2.L a 4.L pod vedením pana Ing. Tomáše Fischera. Celkem tak vzniklo 123 log, z nichž ve školním kole bylo vybráno 5 nejlepších. Mezi tuto pětici, kromě Denisy Anny Jankové, postoupili Kateřina Hoffmannová (3.B), Martin Kavka (3.B), Jan Schleider  (3.B) a Petr Halfar (4.L). Z této pětice musela být dále vybrána pouze tři loga, která reprezentovala naši školu v mezinárodní soutěži. Tříčlenná komise, kterou tvořila ředitelka školy Ing. Karla Labudová, Ing. Tomáš Fischer a Mgr. Simona Kacířová, po těžkém rozhodování zvolila loga Denisy Anny Jankové, Jana Schleidera a Kateřiny Hoffmannové. Vítězná loga si můžete prohlédnout na webových stránkách naší školy a na nástěnce projektu v budově školy. 
Autorka vítězného loga získává jako odměnu partnerský pobyt na Kanárských ostrovech v únoru 2012 a speciální dárek. Srdečně blahopřejeme!

Autor: Kateřina Anna Hoffmanová
Autor: Jan Schleider
Autor: Martin Kavka
Autor: Petr Halfar