Výběrové řízení "Školní tabule"

Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení "Školní tabule".

Předmětem dodávky je 11 školních tabulí včetně dopravy a montáže.

Nabídky lze předkládat do středy 29. května 2013, 15:00 hodin.

Na tomto místě budou pro všechny uchazeče zveřejňovány dotazy a odpovědi.

Telefonický dotaz ze dne 15. května 2013:

Otázka: Jaká je celková popisovatelná plocha požadované školní tabule? 2 x 120/200 nebo 2 x 120/400?

Odpověď: Požadavek je na pylonové tabule dvoudílné, resp. dvoulisté, o ploše jedné desky tabule min. 120/400, tzn. že požadovaná popisovatelná plocha celé tabule je min. 2 x 120/400.

 

Oznámení o výsledku výběrového řízení "Školní tabule"

Název zadavatele: Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace
Sídlo: 746 66 Opava, Mírová 3
IČ: 478 13 148
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. Karla Labudová, ředitelka školy
Datum vyhlášení výběrového řízení: 14. května 2013
Datum ukončení příjmu nabídek: 29. května 2013, 15:00 hodin


Výroková část:
Oznamujeme Vám, že vítěznou nabídku podal uchazeč SCHOLATAB s.r.o. 

Odůvodnění:
V rámci výběrového řízení "Školní tabule" zadavatel obdržel celkem tři nabídky.

Nabídky uchazečů včetně identifikačních údaje a nabídkových cen v Kč bez DPH jsou následující:

název/obchodní firma sídlo nabídková cena v Kč bez DPH
SCHOLATAB s.r.o. Jesuitská 236/5, 412 01 Litoměřice 24175307 321 670,- Kč
Ing. Blanka Jatičová -TANA Horní Těrlicko 564, 735 42 Těrlicko 40350797 322 773,- Kč
KENET trading s.r.o. Bítov 75, 743 01 Bílovec 25899180 324 720,- Kč

 

Protože v rámci výběrového řízení "Školní tabule" byla při splnění požadavků "Výzvy" a "Zadávací dokumentace" jediným hodnotícím kritériem nabídková cena v Kč bez DPH, byla nabídka uchazeče SCHOLATAB s.r.o. vyhodnocena jako nejvýhodnější, uchazeč je vítězem výběrového řízení a bude s ním započato jednání o podpisu smlouvy.


Ing. Karla Labudová
ředitelka školy

Soubory: