Vítězství v celostátním kole soutěže Velux – zlatý hattrick!

16. 6. 2016 proběhlo v Brně celostátní kolo soutěže firmy Velux s názvem Život pod střechou, ve které v kategorii 1 – Rodinný dům na určeném pozemku, získala naše studentka 3.ročníku Klaudie Sofková 1.místo se svou prací „BOIS ET PIERRE“. Objekt je novostavba ze systému NOVATOP s vegetační střechou. Celá stavba je pojata se zřetelem na ekologické řešení, čemuž napovídají kromě vegetační střechy jak fotovoltaické panely umístěné na jižní straně střechy, tak retenční nádrž na sběr dešťových vod nebo vytápění tepelným čerpadlem. Ve stejné kategorii obsadil další náš student (tentokrát 4. ročníku) se svou prací „House on point“ Filip Cingel 2. až 3. místo, o které se podělil se studentem ze Zlína.

V kategorii 2- Freestyle se další náš student třetího ročníku Pavel Juříček umístil spolu se studentem z Plzně na 2. až 3. místě se svou prací s názvem "Crooked cafe", jejíž hlavní myšlenkou bylo vytvoření moderně vyhlížející budovy s funkčním interiérem ve tvaru volně inspirovaném střešním oknem. Vedoucí všech prací byl učitel školy Tomáš Fischer, kterému patří velký dík. Předmětem soutěže jsou projekty domů, kde denní světlo a přísun čerstvého vzduchu přichází do objektu střechou. Současně objekty představují architektonicky zajímavé řešení, které zabezpečí trvale optimální vnitřní prostředí pro zdravé a pohodlné užívání. 

Ani další projekty našich studentů – Pavla Gebauera, Lenky Haasové, Tomáše Klanicy, Amálie Žůrkové a Barbory Kozové - se neztratily. Už jen postup do celostátního kola v takovém počtu je výjimečný a nahlédnutím do katalogu soutěže si jen můžeme potvrdit vysokou úroveň jejich práce. U oceněných projektů odborná porota vyzdvihla zejména kvalitní architekturu návrhů, správné řešení dispozic a vhodné použití střešních oken a dalších výrobků firmy Velux, stejně jako vynikající grafickou úroveň prezentovaných panelů. V této soutěži tak naše škola dosáhla „zlatého hattricku“ a doufám, že to nebyl úspěch poslední - další ročníky studentů mají nač navazovat.

Klaudie Sofková 1.místo - „BOIS ET PIERRE“
Klaudie Sofková 1.místo - "BOIS ET PIERRE"
Pavel Juříček - "CROOKED CAFE"