Vítězství v celostátním kole soutěže firmy Velux

Vítězství v soutěži firmy VELUX s názvem „Život pod střechou“ získal žák naší školy Jiří Formánek. Porota tohoto jubilejního X. ročníku ocenila komplexní kvalitu práce od základní kompozice hmot, osazení do okolí, promyšleného dispozičního řešení po střídmé užití materiálů a vyjádřila se takto: Elementární obdélníková hmota rodinného domu se odkazuje na tradiční venkovské stodoly, autor využívá i tradiční materiál dřeva jak pro konstrukci, tak pro fasádní obklad. Vzdušný dvoupodlažní obytný prostor má vizuální kontakt s venkovním prostředím, je dobře prosvětlený a pracuje s komínovým efektem pro efektivní ventilaci. Prosvětlení celého objektu cíleně reaguje na funkční využití jednotlivých prostor. Pro letní měsíce je navrženo venkovní stínění prosklených ploch. Autor pracuje i s využitím obnovitelných zdrojů energie. Celkově se jedná o velmi dobře promyšlené a detailně zpracované a prezentované řešení domu.

Vedoucí práce Jirky Formánka Ing. Tomáš Fischer k ocenění říká: „První místo nám samozřejmě přineslo velkou radost. Zvláště si vážíme toho, že si Jirka odnesl jak cenu odborné poroty tak cenu zaměstnanců firmy Velux, což se ještě za celých 9 předchozích ročníků nestalo. Věříme, že je to proto, že projekt Jirky byl vyvážený jak po estetické tak po funkční stránce.“

Soutěž klade především důraz na význam přirozeného denního světla v obytných prostorech. Přihlásit se mohli studenti s projekty rodinných nebo bytových domů, ale i jiných staveb. Vyhlašovatelé soutěže chtějí podpořit nejen kreativitu mladých talentů, ale umožnit všem studentům přemýšlet, jak se bude v jimi navržených budovách žít. Hodnotí nejen estetiku staveb, ale především jejich funkčnost a možnost reálného využití v praxi. Hlavním kritériem je kvalitní prosvětlenost prostor pod střechou.

V poslední době se stále častěji setkáváme s tím, že v bytové výstavbě je dostatečné množství přirozeného denního světla podceněno, a to především u rodinných domů. Soutěž dává studentům možnost vyzkoušet si návrh budov, které přinesou kvalitní a pohodlné užívání.

Zájem o účast v soutěži ze strany studentů a škol každoročně vzrůstá. Soutěž má každoročně dvě kola. V prvním kole porota složená ze zástupců přihlášených škol a společnosti VELUX vybere a ocení šest nejlepších návrhů. První tři návrhy z každé školy pak postoupí do celostátního kola. Ve druhém kole zasedne porota složená z nezávislých odborníků a jednoho zástupce společnosti VELUX. Ti společně vyhlásí tři absolutní vítěze, kteří si odnesou ceny v hodnotě 30.000 Kč. Mimo hlavní ceny může porota udělit i zvláštní ocenění v celkové výši 12.000 Kč. Jirka Formánek si tedy kromě krásného ocenění odnesl cenu 15.000,-Kč, což je jistě více než milá pozornost.

Konzultace k tomuto projektu byly hrazeny z projektu "Stavebnictví 21"