Stavební fyzika

Stavba musí být vždy navržena a postavena takovým způsobem, aby hluk vnímaný obyvateli nebo osobami poblíž stavby byl udržován na úrovni, která neohrozí jejich zdraví a dovolí jim spát, odpočívat a pracovat v uspokojivých podmínkách. Proto projektant akustiky musí zpracovat hlukovou studii, která vyhodnotí stavbu právě z těchto hledisek a která se poté předkládá hygienické stanici k posouzení. Samozřejmě také navrhuje opatření pro splnění požadavků dle platné legislativy.
Lidé dávno vědí, že světlo je základem života, pohody a zdraví. Dostatečné světlo motivuje člověka k činnosti, k práci, povzbuzuje náladu a vytváří příjemnou atmosféru. Nedostatek světla naopak utlumuje, snižuje pracovní výkonnost a bezpečnost - zvyšuje riziko chyb v práci a pracovních úrazů. Stavbu je proto potřeba posoudit také z hlediska jejího osvětlení, oslunění, proslunění a zastínění. Projektant této specializace tedy provádí studie zastínění domu a pozemku novostavby, stanovuje proslunění bytů a oslunění pozemků, provádí výpočty a vyhodnocuje míru denního a umělého osvětlení staveb včetně návrhů správného řešení. Zpracovává také architektonické studie osvětlení památek, monumentů, historických budov a jejich fasád, parků a oddechových zón. Do oblasti jejich práce spadá také provádění návrhů a výpočtů nouzového osvětlen.
Tepelná technika je obecně velmi důležitá oblast pro většinu staveb. Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) vyčísluje veškeré energie spotřebované při standardizovaném provozu hodnocené budovy a (podobně jako energetický štítek spotřebiče) zařazuje budovu do příslušné třídy v rozsahu A-G. Průkaz hodnotí veškerou energii potřebnou pro provoz budovy, tedy energii na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním a klimatizací a energii na osvětlení. Průkaz lze zpracovat pro jakoukoliv budovu či její ucelenou část.
Energetický štítek hodnotí, jak dobře je objekt tepelně izolovaný, tedy jen stavebně-energetické vlastnosti konstrukce domu. Posuzuje kvalitu střechy, oken, podlahy a stěn. Tepelný štítek domu tvoří pouze jednu část PENB.
Pokud se tepelnou technikou chcete zaobírat skutečně vážně a chcete se věnovat všem činnostem této oblasti uceleně, staňte se energetickým specialistou. Pak můžete zpracovávat energetické audity, energetické posudky, PENB, provádět kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie i kontroly klimatizačních systémů. Budete skutečným odborníkem.