Správa budov

Uplatnění najde v každé větší firmě, nemocnici, státní správě apod. Organizuje, řídí a kontroluje činnost přiděleného odboru. Plánuje a zajišťuje stavební investice. Zodpovídá za hospodaření se svěřenými prostředky a za úroveň a kvalitu práce prováděné jeho podřízenými včetně správnosti smluv, které organizace v této oblasti uzavírá, popř. za plnění závazků, které z této oblasti vyplývají. Podílí se na přípravě provozního rozpočtu a finančního plánu.
Řídí, organizuje a kontroluje práci techniků. Podílí se na tvorbě a koordinaci koncepčních projektů odboru. Projednává a realizuje zakázky, plánuje údržbu a opravy. Podílí se na přípravě veřejných zakázek a výběrových řízení. Vyřizuje příslušná povolení u orgánů státní správy. Jedná s provádějícími firmami. Kontroluje fakturace a plnění časových harmonogramů.
Vede řemeslníky a dělníky, kteří provádějí správu svěřených budov. Organizuje jim práci a kontroluje její provedení. Vede evidenci docházky. Řídí oblast povinných revizí budov – zajišťuje je, kontroluje a eviduje. Udržuje výkresové dokumentace svěřených budov v aktuálním stavu.