Reality

Oceňuje nemovitosti pro finanční úřady, banky, exekuce, insolvence a dražby. Zprostředkovává prodeje a převody nemovitostí, kupní a darovací smlouvy, smlouvy o věcném břemenu, nájemní smlouvy či prohlášení vlastníka nemovitostí. Může také zajišťovat úvěry v bance, hypotéční úvěry, stavební spoření či pojištění.
Ne každý znalec je zároveň znalcem soudním. Soudní znalec (je jmenován ministrem spravedlnosti) provádí navíc znalecké posudky a odhady nemovitostí. Vyhotovuje znalecké posudky pro soudy, státní orgány a organizace, pro firmy i občany za účelem převodu nemovitostí, vypořádání dědictví, jmění manželů, podílového spoluvlastnictví a stanovení ceny nemovitostí pro zahrnutí do jmění firmy.
Developer je investor (fyzická nebo právnická osoba), který investuje do výstavby nemovitostí (obytné domy, kancelářské budovy, průmyslové budovy …) za účelem jejich dalšího prodeje nebo pronájmu. Velmi často koupí vhodný pozemek, na kterém pak následně realizuje výstavbu dle svého podnikatelského záměru. Dohlíží na celý investiční proces od fáze projektování do ukončení výstavby (resp. renovace) až po její prodej nebo pronájem.