Tisk a kopírování na kopírce ve vestibulu

Kopírování

Přihlašte se přiložením čipu na nálepku pod dislejem.

Po přihlášení uvídíte vlevo nahoře výši vašeho kreditu. Při nulovém kreditu se kopírování nespustí. Po vypršení kreditu se kopírování zastaví. Nelze jít do záporného kreditu.

Počet kopií nastavujete kliknutím na tlačítko Počet sad.

Na displeji je standartně nastavené ČB kopírování. Stisknutím tlačítka Barva můžete změnit na Automatická - pak se vytiskne kopie v barvách originálu (pozor na jinou cenu).

Sytostí upravujete "tmavost" kopie. Pokud je originál zakreslený tužkou, automaticky si sytost navyšte.

Zmenšování a zvětšování kopie je přístupné přes tlačítko Zoom. Můžete navolit úpravu na jiný formát (např. A3 -> A4) nebo kliknout na Auto. Pak se kopie automaticky přizpůsobí zvolenému papíru v nabídce Papír (předchozí obrazovka). Volbu potvrdíte kliknutím na fajfku, zrušíte křížkem.

Kopírování začnete stiskem tlačítka Start
Zastavujete tlačítkem
Nulujete tlačítkem

Před odchodem od stroje se musíte odhlásit!!!

Jinak bude někdo po vás kopírovat na váš účet:(

Stiskněte tlačítko Přístup.

 

Volné listy můžete kopírovat z automatického podavače. Vložte papíry do horního podavače popsanou stranou nahoru a stiskněte Start.

Nastavení oboustranného kopírování nebo kopírování několika stran na jednu

Na hlavním panelu dole stiskněte tlačítko se šipkou, dostanete se na tlačítko Oboustran. / spojit.

Tlačítky nalevo zvolíte, jaký je originál a jaká má být kopie. Např. 1 str. > 2 str. budete kopírovat jednostranný originál (z automatického podavače nebo když ručně otáčíte stránky) na oboustrannou kopii.

Tlačítky napravo si nastavíte, kolik stránek originálu má být na jednom papíře kopie. Takto nejlépe šetříte papír a vaše peníze.

Tisk ze školního počítače

Na všech počítačích je tiskárna \\Win1\C227. To je kopírka. Lze tisknou na formáty A4 a A3, barevně nebo ČB. Implicitně je nastaven ČB tisk a formát A4.

Při tisku přes tlačítko Nastavení změníte parametry tisku.

Úlohu pusťte do tisku.

Jděte ke kopírce, přiložte na nálepku čip, co jste poslali se vytiskne.

Rušení odeslaných úloh k tisku z počítače

V prohlížeči zadejte http://safeq.spsopava.cz/

Přihlásíte se stejným jménem a heslem, kterým se přihlašujte ke školním počítačům. Dostanete se do systému SafeQ.

Na úvodní obrazovce vidíte zůstatek na účtu, vytištěné úlohy, atp.

Pro zrušení tiskové úlohy klikněte na záložku Reporty. Zatrhněte úlohu, kterou chcete zrušit (čtvereček vpravo), klikněte na menu Akce ... a vyberte Zrušit vybrané úlohy.

Skenování

Čipem se přihlašte.

Stiskněte tlačítko Nabídka
 

Na displeji vyberte SafeQ Scan

Pak pokračujete stejně jako při kopírování.

Po skenování se nezapomeňte odhlásit.

Naskenované stránky budou uložené na vašem disku H:\