Termíny maturitních zkoušek v jarním termínu 2021 (změna č. 2)

Vyhlašujeme termíny společných a profilových maturitních zkoušek v jarním termínu roku 2021. 

Některé termíny byly v návaznosti na opatření obecné povahy MŠMT ČR ze dne 15. března 2021 změněny. Změny jsou označeny zeleně.

Termníny praktické zkoušky jsou posunuty (oznámení o přerušení dodávky elektrické energie). Dále je umožněna účast pouze těch žáků, kteří splňují protiepidemické opatření. Změny jsou označeny modře.

Zkráceně:

datum čas zkouška
28. 4. 2021 8:00 - 15:30 praktická zkouška, část KOC
29. 4. 2021 8:00 - 11:30 praktická zkouška, část STK
29. 4. 2021 12:30 - 16:00 praktická zkouška, část RZP
24. 5. 2021 8:00 - 10:30 didaktický test z MAT
24. 5. 2021 13:30 - 15:45 didaktický test z ANJ
25. 5. 2021 8:00 - 9:40 didaktický test z CJL
26. 5. 2021 8:00 - 11:25 didaktický test MAT rozšiřující
1. - 2. 6. 2021 celý den ústní zkoušky třídy 4.B (CJL, ANJ, POS, AOB)
3. - 4. 6. 2021 celý den ústní zkoušky třídy 4.A (CJL, ANJ, POS, STK)

Časy jsou zadány pro žáky intaktní. Žáci s PUP MZ mají časy navýšeny - viz přiložený soubor.

Ústní zkoušky z CJL a ANJ konají pouze žáci, kteří se k nim do 30. dubna přihlásili.

Účast žáků na zkouškách je umožněna pouze při splnění protiepidemických opatření. O opatřeních budou žáci informováni.

Úplný rozpis zkoušek je zde.