Zkoušky a témata pro maturitní zkoušky 2020

Zveřejňujeme témata a nabídku povinných, volitelných a nepovinných zkoušek pro maturitní zkoušky konané v roce 2020. 

Společná část maturitní zkoušky

Ve společné (státní) části všichni žáci maturují z českého jazyka a literatury a podle vlastního výběru z matematiky nebo anglického jazyka. Mohou si zvolit nepovinnou zkoušku z anglického jazyka nebo matematiky.

Škola pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury připravuje Školní seznam literárních děl včetně pracovních listů 
a pro ústní zkoušku z anglického jazyka témata 3. části pracovních listů pro obory Stavebnictví a Geodézie a katastr nemovitostí.

Zadání písemných prací, didaktických testů a zbývajících částí pracovních listů do anglického jazyka připravuje společnost CERMAT.

Podrobné informace ke společné části maturitní zkoušky včetně zadání zkoušek z minulých let jsou k dispozici na www.novamaturita.cz.

Profilová část maturitní zkoušky

Žáci třídy 4.A, obor Stavebnictví, ŠVP Pozemní stavitelství a konstrukce, budou skládat povinně tyto zkoušky:
Pozemní stavitelství (ústní zkouška)
Stavební konstrukce (ústní zkouška)
Praktická zkouška (praktická zkouška)

Žáci si mohou zvolit nepovinnou zkoušku Architektonická tvorba (maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí, zadání musí maturant dostat do termínu odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce) a nepovinnou zkoušku z Anglického jazyka (bližší podrobnosti dole).

 

Žáci třídy 4.B, obor Stavebnictví, ŠVP Pozemní stavitelství a architektura, budou povinně skládat tyto zkoušky:
Pozemní stavitelství (ústní zkouška)
Architektura a obnova budov (ústní zkouška)
Praktická zkouška (praktická zkouška)

Žáci si mohou zvolit nepovinnou zkoušku Architektonická tvorba (maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí, zadání musí maturant dostat do termínu odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce) a nepovinnou zkoušku z Anglického jazyka (bližší podrobnosti dole).

 

Žáci třídy 4.G, obor Geodézie a katastr nemovitostí, ŠVP Zeměměřictví a geoinformatika, budou povinně skládat tyto zkoušky:
Geodézie (ústní zkouška)
Mapování (ústní zkouška)
Praktická zkouška (praktická zkouška)

Žáci si mohou zvolit nepovinnou zkoušku z Anglického jazyka (bližší podrobnosti níže).

 

Žáci všech tříd si mohou zvolit nepovinnou profilovou zkoušku z anglického jazyka, která bude nahrazena výsledkem standardizované zkoušky z anglického jazyka dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší. Informace o standardizovaných zkouškách jsou zde. Bližší informace podají vyučující anglického jazyka. Zkouška je vhodná pro žáky, kteří během studia získali certifikát FCE. Maturant bude mít na vysvědčení místo klasifikačního stupně uvedeno "nahrazeno". 

 

Bližší informace k průběhu, organizaci a dalších podrobnostech sdělí maturantům třídní učitelé, učitelé maturitních předmětů a zástupce ředitelky. Nejasnosti musí žák řešit okamžitě.