STAVOX - První místo v ČR

Dne 27. listopadu 2013 pořádala Fakulta stavební VUT v Brně ve spolupráci se Studentskou komorou akademického senátu, 10. ročník vědecko-odborné konference studentů středních škol „STAVOKS“.

Této konference se za podpory projektu EU „Stavebnictví 21“ zúčastnili i naši studenti 3. ročníku Jiří FORMÁNEK a Erik CHUDĚJ. Na konferenci před odbornou komisí a účastníky konference prezentovali svou práci – model mostu z vlnité lepenky. Při tvorbě hlavní nosné konstrukce mostu se nechali inspirovat tvarem šroubovice DNA, což dodává mostu neobvyklý výraz a půvab, který ocenila i odborná porota této konference a udělila obou našim studentů za jejich práci 1. místo. Kluci se tímto zapsali do dlouhého seznamu úspěchů našich studentů. Gratulujeme!