Soutěž o nejlepší logo mezinárodního projektu

Naše škola a partnerské země (Polsko, Řecko, Španělsko) vyhlašují soutěž o nejlepší logo nového mezinárodního projektu Comenius, který probíhá na naší škole v letech 2011-2013.

 

                 Zapoj se i ty, jsi-li student SPŠ stavební Opava ! 

 

Téma projektu:

 

Download My Emotions If You Can

(Stáhni si mé emoce, jestli to dokážeš)

 

Cíl projektu:

Ne všechny emoce ti může zprostředkovat virtuální prostředí na netu. Je důležité být součástí reálného světa, žít skutečný život, komunikovat tváří v tvář, setkávat se, sdílet zážitky.

Cíl soutěže:

Vymyslet takové logo, které by co nejlépe vystihovalo myšlenku projektu a

vyjadřovalo by spolupráci všech partnerských zemí (co je pro dané země typické).

Podmínky zpracování: 

- formát A4
- logo musí obsahovat motto: Comenius 2011/2013 – „HAPPINET“
- 4 barvy loga: bílá, modrá, žlutá, červená (barvy vlajek všech zúčastněných zemí)

Účastníci soutěže:

- soutěže se smí účastnit pouze studenti SPŠ stavební Opava

Forma zpracování:

- můžeš malovat, kreslit, vystřihovat a další…


Termín ukončení soutěže: 25. listopadu 2011


Návrhy svého loga předejte Mgr. Kacířové, koordinátorce projektu.

 

Vyhlášení výsledků soutěže a odměna pro vítěze:

- pět nejlepších log naší školy bude zveřejněno na webových stránkách školy
- tři z nich (rozhoduje školní komise) se zúčastní hlasování na mezinárodní úrovni
- vítězným logem se stává logo s největším počtem hlasů

Odměna pro absolutního vítěze:

- návštěva v partnerské zemi (hrazena z fondu NAEP) a speciální dárek


Vyhlášení vítězného loga: 13. prosince 2011