Schůzka účastníků stáže v Německu s představiteli magistrátu.

Žáci SPŠ stavební Opava byli dne 26.6. 2014 u náměstka primátora pana Halátka a diskutovali zde na téma praxe u našich sousedů Němců, kterou uskutečnili v květnu tohoto školního roku v rámci projektu Nová cesta za poznáním (Leonardo da Vinci). Náplní této diskuze byli nejen zážitky z celé praxe, jako například práce na stavbě, v projekci, vytváření modelu instituce paní doktorky Schaarschmidt, ale i to co se zde žáci naučili a co do budoucna by mohli použít ve svém životě. Poté se hovořilo o tom, že žáci třetího ročníku se v rámci své ročníkové práce mohli zapojit do návrhu rekonstrukce budov v Opavě s čímž mají zkušenosti z předešlé praxe v Německu. O této záležitosti se hovořilo zatím pouze v teoretické rovině, protože žáci, kteří by tuto práci prováděli nebyli přítomni. Podporu by získali jak u hlavní architektky pro památkovou péči města Opavy, tak i v německých nově navázaných kontaktech s dlouholetou praxi v tomto oboru revitalizace měst. Celou diskuzi uzavírala rozprava o rekonstrukci a problému staré budovy obchodního centra Breda a Weinstein a dalších tří budov.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.