Příjemné ukončení projektu ESOP

21. prosince 2016 navštívil naši školu Mgr. Jiří Pánek, Ph.D. z Katedry rozvojových studií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Pod jeho vedením se žáci III. a IV. ročníku oboru Geodézie a katastr nemovitostí seznámili s pozadím pocitových map, které náš host připravoval se svým týmem pro Opavu.

Do svých počítačů si načetli výsledky průzkumu, které zadali naši spoluobčané, a zpracovávali je. Praktickou formou se učili pracovat s volně šiřitelným "gisovským" programem QGIS. Objevovali nové technologie, možnosti a prakticky na konkrétním příkladě jich využívali. 

Děkujeme Jiřímu Pánkovi za čas, který našim studentům věnoval, rozšířil jejich obzory novými vědomostmi i prezentací možností studia na Univerzitě Palackého v Olomouci.

V tento den jsme také předali nejaktivnějším žákům pracujícím na projektu ESOP věcné odměny. Kde jinde, než v naší zrcadlové síni pod vánočními stromečky:) Jmenovitě děkujeme za práci Radce Baluškové, Katce Šumníkové a Milanovi Ševčíkovi za práci na pocitových mapách pro Opavu a Pavlovi Kašpárkovi a Ondrovi Reichertovi za práci na proměřování úniků tepla z budov a návrhu opatření. Vážíme si takových studentů.