Prezentace na krajské konferenci badatelských projektů v oblasti EVVO

Ve středu 23. března 2016 reprezentoval naši školu Jan Pohlídal (3.A) na konferenci „Badatelské projekty EVVO“, která se konala v zasedacím sále Zastupitelstva Moravskoslezského kraje.

Ve své prezentaci předvedl dosavadní výsledky našeho projektu zaměřeného na životní prostředí „Ekologické stavebnictví“. V rámci něho žáci 3.A a 4.A navrhovali zájemcům z řad veřejnosti, kolik energie mohou ušetřit na vytápění a jak tato opatření provést – zateplením, výměnou oken, …

Místní šetření v terénu jsme již ukončili. Zatím máme dopracovaných a spočítaných 18 rodinných domů, bytových domů a bytových jednotek, které žáci na místě proměřili termovizí a výpočetním programem společnosti DEK spočítali úspory po zateplení. Na těchto 18 objektech žáci navrhli úspory ve výši 1779 GJ za rok. Důležité je, že tyto úspory znamenají nejen snížení nákladů na vytápění pro majitele nemovitosti, ale i snížení emisí vypouštěných do ovzduší pro nás všechny.

Jsme rádi, že na této konferenci, která se konala pod záštitou náměstkyně hejtmana pro školství Mgr. Věry Pálkové, byla práce našeho studenta vybrána mezi šesti nejlepšími.