Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0099
Programové období: Strukturální 2007-2013
Název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název podprogramu: Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském
Priorita: Počáteční vzdělávání
Opatření: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Termín zahájení: 19.11.2009
Termín ukončení: 30.06.2012
Žadatel:

Moravskoslezský dřevařský klastr, občanské sdružení

Stavebnictví i dřevozpracující průmysl jsou závislé na kvalifikované, odborně připravené pracovní síle, jejichž počet neustále klesá. Tento nepříznivý trend může ohrozit závažným způsobem konkurenceschopnost těchto výrobních odvětví. Z tohoto důvodu chceme realizovat projekt, který by zvyšoval popularitu technických oborů u žáků ZŠ prostřednictvím propagačních akcí a materiálů, prezentací, přednášek a exkurzí ve výrobě. Jedním z dalších cílů projektu je zvyšování kvality praktické výuky na SOŠ a SOU v Moravskoslezském kraji a větší provázanost s firemním sektorem. Realizací projektu bude rozvinuta účinná spolupráce se spolupracujícími subjekty projektu (základní a střední školy a členy klastru), kteří budou motivovat primární cílovou skupinu (žáky ZŠ a SŠ) ke studiu stavebních a dřevozpracujících oborů.