Popis projektu Rozvoj 17/19

Základní informace o projektu:

Název: Rozvoj 17/19
Reg. číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005447

Číslo programu: 02
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_16_035
Název výzvy: Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha)

Zahájení: 1.8.2017
Ukončení: 31.7.2019
Délka trvání: 24 měsíců

 

V rámci projektu budeme pracovat na šablonách:

III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin
III/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin
III/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin
III/2.4 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 24 hodin
III/2.9 Tandemová výuka na SŠ
III/2.10 Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ
III/2.13 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
III/4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem