Popis projektu Leonardo 2012 - 2013

Leonardo da Vinci

Na praxi k sousedům 2012-2013

Od letošního školního roku se naše škola zapojila do mezinárodního projektu "Na praxi k sousedům 2012-2013" programu EU Leonardo da Vinci, který proběhne ve dnech 26.05.2013 - 16.06.2013. Projekt je hrazen z prostředků Národní agentury pro evropské vzdělávací programy a je koordinován Koordinačním centrem česko- německých výměn mládeže TANDEM.

Cíl projektu:
rozšíření teoretických znalostí a prohloubení praktických dovedností v průběhu třítýdenní praxe v Německu. Nedílným přínosem tohoto projektu je i zdokonalení se studentů v komunikaci v cizím jazyce a osvojení si základní slovní zásoby z oboru stavebnictví.

Náš partner:
"Institut AGRICOLA-spolek pro sociální služby ve Východní Evropě" v německém městě Chemnitz, jehož dlouholetou vedoucí je Dr. Ursula Schaarschmidt, která má za sebou již mnoho velmi úspěšných mezinárodních projektů.


Jak bude projekt probíhat?

Projekt probíhá ve dvou fázích:
1. Přípravná fáze, která je rozdělena na jazykovou přípravu - ta je zajištěna koordinačním centrem Tandem a doprovodnou osobou studentů Mgr. Danielou Kotalovou Štěpánovou - a na odbornou přípravu, kde skupina 5 studentů vybraných na základě výborných studijních výsledků projektuje zadaný úkol pod vedením Ing. Tomáše Fischera.

2. Samotná třítýdenní odborná praxe proběhne ve dnech 26.05.2013 - 16.06.2013 v institutu AGRICOLA, ve stavebních firmách a projekčních kancelářích města Chemnitz ve Spolkové republice Německo.


Co budeme dělat?

Studenti vytvoří základní odborný slovníček pro obor stavebnictví.
V průběhu školního roku budou pracovat na projektu revitalizace města Chemnitz a to přípravou studie občanské stavby. Tato fáze projektu je nazvána "Nebojte se, my Vám postavíme nové". Jejím cílem je využít nadání našich výborných žáků pro revitalizaci některé vybydlené anebo zanedbané části tohoto německého města. Jejich mladistvé návrhy mohou posloužit jako předloha pro praktické využití těchto ploch a učinit je díky jejich fantazii opět atraktivní pro budoucnost.