Pěkná účast na ekologické konferenci

Dne 16. května 2019 byli naši žáci Jakub Macoszek, Adéla Stará a Vojtěch Vlachynský aktivními účastníky konference "O cílech udržitelného rozvoje". Prezentovali naše příspěvky k ochraně životního prostředí - naše výsledky v ekologických projektech. Konference se odehrávala v prostorách auly Slezské univerzity v Opavě a pořádalo ji Dětské zatupitelstvo dětí a mládeže v Opavě.

Jakub Macoszek (na fotografii) prezentoval výsledky našich žáků - měření CO2 ve školách, analýza dešťových srážek, využití dešťové vody a hlavně termodiagnostiku budov a návrhy na jejich zateplení vč. vyčíslení úspor a pozitivního dopadu na životní prostředí.

V následných workshopech představili naši žáci ostatním žákům ZŠ práci s termokamerou a provedli zajímavé pokusy.

Děkujeme za reprezentaci školy.