Opět úspěch v celostátní soutěži Schiedel

Stejně jako loni i letos naše škola výborně uspěla v celostátní soutěžiMůj rodinný dům firmy Schiedel, kde studentka 3.ročníkuVeronika Hanzlíková získala krásné 3.místo v republice, to vše pod vedením našeho učitele Ing. Tomáše Fischera. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 35 projektů. Projekt byl zpracován v prostředí ArchiCAD.
Soutěž Můj rodinný dům je určena všem studentům středních škol v České republice, kteří se připravují na své budoucí povolání projektanta nebo architekta. V rámci soutěže se oceňují studenti, kteří začínají vytvářet s použitím moderních CAD/BIM technologií svou vlastní koncepci rodinných domů, které vedle své architektonické a technické kvality nabídnou obyvatelům i stále potřebnější a žádanější přívětivé a pohodové prostředí se zaměřením na optimální zabezpečení jedné za základních životních potřeb člověka: tepla.
Záměrem soutěže je umožnit také detailnější seznámení s problematikou odvodu spalin od spotřebičů, řešení aktuálních problémů přívodu a výměny vzduchu ve stále těsnějších objektech a motivovat studenty ke kreativnímu použití BIM technologie virtuální budovy ArchiCADu včetně využití inteligentních GDL knihoven ke ztvárnění zadání a následnému vygenerování technické dokumentace.
Cílem je zpracovat takový projekt rodinného domu, který by vedle architektonické koncepce a konstrukčního řešení zohlední mimo jiné aktuální trendy ve vytápění rodinných domů, je šetrný vůči životnímu prostředí a zároveň zajistí uživateli nezávislost na jednom druhu paliva a na předpokládaných nebo možných změnách cen a dostupnosti energií v budoucnu. Současně navrhnout takové řešení, které zabezpečí trvale optimální mikroklimatické podmínky pro zdravé a pohodové bydlení.
Tak, jak se vyvíjejí názory na řešení individuálního bydlení, soutěž zároveň mapuje a dokumentuje pohled nastupující generace stavebních odborníků, kteří spojením rolí investora – stavebníka a současně projektanta naznačují trendy, které se mohou v oblasti individuální výstavby projevit v nedaleké budoucnosti.

Děkujeme Veronice i Ing. Fischerovi za vzornou reprezentaci naší školy.

Soutěžní práce byly podpořeny z prostředků projektu "Stavebnictví 21", který je financován z ESF a rozpočtu ČR.