Okem terminátora

V rámci ekologického projektu "Zelené budovy", který je plně financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje, navštívili naši žáci Nikol Valušková a Michal Pecháček základní školy. Na školách představili termokameru, vysvětlili její princip a předvedli žákům mnoho pokusů a zajímavostí související s tepelným zářením. Součástí práce s žáky byla i prohlídka budovy školy a okolních budov termokamerou.

Aktivita navazuje na naše předchozí ekologické projekty, kdy jsme prováděli termodiagnostiku budov a navrhovali opatření ke snížení úniků tepla nebo alespoň poukazovali na místa, která by bylo vhodné zateplit. 

A jak souvisí práce s termokamerou a termodiagnostika budov s ekologií? Platí úplně jednoduchá přímá úměra: čím menší jsou tepelné ztráty, tím méně je nutno topit a tím méně vypouštíme emisí do životního prostředí a spotřebujeme méně zdrojů.

Bylo fajn pozorovat, že práce s termokamerou žáky zajímala. Obdivné "wow" bylo pro nás krásnou odměnou zvláště u žáků nižších ročníků. Třeba i z nich budou jednou stavaři, kteří budou pracovat na nízkoenergetických domech. Budou vlastníkům dávat komfort z bydlení za nízké náklady a nám všem čistčí vzduch.