Odborná exkurze třídy 4.A

Ve dnech 17.-19.9.2013 proběhla odborná exkurze našich čtvrťáků. V průběhu prvního dne jsme navštívili v Olomouci náměstí se Sloupem Nejsvětější trojice, v Kroměříži zámek, zámeckou věž, na náměstí jsme se pobavili v zrcadlovém bludišti a pak jsme se přesunuli do květných zahrad. V pozdních odpoledních hodinách nám proděkan stavební fakulty v Brně doc. Ing. Jiří Hirš, CSc.  připravil prohlídku vysoké školy s laboratořemi vodnících staveb a TZB. Další den byl zahájen exkurzí ve výrobním závodě porothermu, fa Wieneberg a pokračoval Lednicko – valtickým areálem. Po nachozených mnoha kilometrech jsme ještě měli sílu na večerní soutěž v Bowlingu. Poslední den naší exkurze byl věnován Vídni a jejím základním architektonickým krásám. Exkurze byla fyzicky vyčerpávající, ale velkým přínosem po stránce nových poznatků. Všem se líbila a splnila očekávání. Exkurze byla částečně hrazena z grantového projektu „Stavebnictví 21“, za což děkujeme vedení školy.