Ocenili jsme žáky

V pátek 29. září 2018 rozdali třídní učitelé vysvědčení a zhonotili školní rok. Žáci, kteří se nejvíce zasloužili o úspěch projektu "Ekologické stavebnictví - generace 3", byli odměněni za svou práci. Odměnou jim byly hry, sluchátka a paměťové karty. Odměny si vybrali sami. 

Přeji jim pěkné prázdniny - vítězství ve hrách, dobrou hudbu ve sluchátkách a báječné fotky uložené na kartách.

Mgr. Ivo Rychtar - realizátor projektu