O projektu

Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace společně s partnerem projektu společností DEKPROJEKT s.r.o. jsou realizátory projektu

"Stavebnictví 21" - stavebnictví pro 21. století

Základní údaje o projektu:

Číslo prioritní osy/oblasti podpory: 1/1.1
Schvalovatel GP: Moravskoslezský kraj
Předkladatel návrhu GP: Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace
Registrační číslo GP: CZ.1.07/1.1.24/01.0110

Základní cíle projektu:

Samotný projekt zahrnuje celou řadu dílčích klíčových aktivit, jenž mají svou povahou kvalitně a odborně připravit žáky oboru Stavebnictví na budoucí uplatnění na současném trhu práce, který klade vysoké odborné požadavky na absolventy středních škol stavebního zaměření.

Mezi hlavní cíle tohoto předkládaného projektu patří:

  • dosažení mnohem kvalitnější odborné připravenosti a způsobilosti žáků školy s výrazným důrazem na aktuální trendy a vývoj v oboru a praktické zkušenosti pro 21. století - proto byl projekt nazván Stavebnictví 21
  • vytvoření kvalitních odborných učebních materiálů, které odrážejí skutečnou stavební výrobu podle současných technologických postupů a nových trendů. Tyto materiály budou doplněny fotografiemi a soubory v nově vytvořené Digitální knihovně.
  • aktivní a iniciativní zapojení firem, působících ve stavebním oboru, do procesu vytváření nových, jasných a srozumitelných učebních materiálů
  • zajištění odborně zaměřených přednášek realizovaných odborníky z praxe (ze stavebních společností)
  • zavést do výuky aktivní a zážitkové formy poznávání stavebních materiálů a konstrukcí
  • seznámení žáků se stavební výrobou (exkurze do výrobních závodů)
  • umožnění žákům seznámit se s reálným provozem - tzv. stínování technicko-hospodářských pracovníků a managementu stavebních firem
  • zvýšení motivace a pozitivního přístupu žáků k práci a aktivitám na samostatných projektech, se kterými se mohou účastnit různých soutěží
  • klíčovým cílem celého projektu je zpřístupnění odborných znalosti nejprve v teoretické rovině a následně v navazující praktické rovině.