O projektu

Naše škola je příjemcem dotace v rámci programu "EU peníze středním školám".

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název oblasti podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách

 

Název projektu: Nová cesta za poznáním

Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0034

Doba realizace: 01.07.2012 - 30.06.2014, tj. 24 měsíců

Datum zahájení projektu: 1. července 2012

Datum ukončení projektu: 30. června 2014

 

Z nabízených šablon budeme realizovat následující:

II/1 - Individualizace výuky cizích jazyků

II/3 - Metodický kurz pro učitele cizích jazyků

III/1 - Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

IV/1 - Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti žáků středních škol

V/1 - Praktické vyučování