O projektu

Leonardo da Vinci

Nové inspirace 

 

V letošním školním roce se naše škola zapojila do mezinárodního projektu EU v rámci programu Leonardo da Vinci. Projekt nese název "Nové inspirace". Cílem projektu je rozšíření teoretických znalostí a prohloubení praktických dovedností v průběhu třítýdenní praxe v německém městě Chemnitz. Tady bude naším partnerem Institut Agricola – spolek pro sociální služby ve východní Evropě. Nedílným přínosem tohoto projektu je i zdokonalení se studentů v komunikaci v cizím jazyce.

Projektu se zúčastní 25 vybraných studentů, kteří ve dnech 11.5. – 31.5.2014 vyjedou v doprovodu  2 pedagogů na stáž do Německa. V průběhu školního roku budou pracovat na projektu revitalizace města Chemnitz, po návratu připraví o stáži v Německu prezentace pro spolužáky i pedagogy.

Projekt je hrazen z prostředků Národní agentury pro evropské vzdělávací programy.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. 
Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.