Nová soutěž mezinárodního projektu Comenius

Staň se autorem scénáře divadelní scénky či tvůrcem simulace automobilové nehody.

Po úspěchu naší školy v soutěži o logo mezinárodního projektu Comenius, máš nyní šanci zapojit se do nové soutěže mezinárodního projektu Comenius, tentokráte pouze v rámci naší školy. O to máš větší šanci vyhrát! Zapoj se!

Jaká odměna čeká na vítěze? Týdenní pobyt v partnerské zemi v říjnu 2012 (Soluň, Řecko) hrazený z fondu Evropské unie.

 

Co musíš udělat:
Můžeš si vybrat ze dvou témat:

1) napíšeš scénář k malé divadelní scénce (max 10 minut) na téma Zneužívání internetu/Závislosti vzniklé nadměrným „vysedáváním“ u počítače, tento scénář bude přeložen do angličtiny, poslán partnerským školám a potom společně zahrán na půdě naší školy, můžeš se inspirovat buď skutečnými případy, nebo vymyslet svůj vlastní příběh, vhodné je využít také mimoverbální komunikaci (lidé nekomunikují pouze slovy, ale i mimikou, gesty…), musíš se pokusit zapojit alespoň čtyři osoby =herce (z každé partnerské země jeden herec), zvaž také kostýmy, „kulisy“ a hudební doprovod

nebo

2) vytvoříš simulaci automobilové nehody (forma je na tvém uvážení – může se jednat o výtvarné zpracování, video, počítačové zpracování apod.), smyslem této simulace má být skutečnost, že lidé, kteří hrají počítačové hry (závodění aut) si při hraní her neuvědomují reálný svět (lidé v počítačové hře neumírají, při nehodě se nic neděje, což je v rozporu s reálným světem, mělo by to být podáno jako varování, upozornění, že reálný svět je výrazně odlišný od virtuálního a měli bychom to umět rozlišovat)

 

Termín ukončení soutěže:

1) pondělí 20. února 2012

2) pondělí 26. března 2012

 

V případě zájmu o práci na projektových aktivitách, přijď se domluvit ke koordinátorce celého projektu, Mgr. Kacířové. Při práci na aktivitách jsou ti k dispozici školní pomůcky a zařízení (fotoaparát, video, počítač…)

 

Těším se na Vás! Zapojte se!

Mgr. Simona Kacířová, koordinátora projektu