Naši žáci navrhují revitalizaci města Chemnitz

Naši žáci III. ročníku specializace Pozemní stavitelství a architektura navrhovali pod vedením Ing. Tomáše Fischera nové stavby pro německé město Chemnitz. Výběr města není náhodný - v tomto městě vykonávali naši žáci třítýdenní stáž.

David Vícha: Architektonická studie - Banka
Yveta Vlčková: Krytý bazén
Veronika Hanzlíková: Hudební centrum
Kristýna Kuchaříková: Sport centrum
Veronika Paulerová: Zimní zoologická zahrada
Petra Vojkůvková: Relax Andrés
Karolína Švarcová: Fitness centrum
Martin Schneider: Středisko volného času

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.