Kredit na tiskové služby

Kopírování, tisk a skenování je zpoplatněno. Platby za tyto služby automaticky odečítá systém SafeQ. Aktuální zůstatek kreditu žáci zjistí po přihlášení na kopírce nebo po přihlášení do systému SafeQ.

V prvním ročníku žáci zaplatí počáteční vklad 50,- Kč. Peníze předají na začátku školního roku třídnímu učiteli.

Při vyčerpání kreditu žák odevzdá hospodářce hotovost, která o její hodnotu navýší zůstatek kreditu. Minimální částka pro dobití kreditu je 50,- Kč.

Na konci školního roku se kredit převádí do dalšího roku.

Pokud žák ze školy odchází (ideálně po úspěšně vykonané maturitní zkoušce), vydá hodpodářka na základě jeho žádosti zůstatek kreditu. Nevyčerpaný kredit je možno vrátit do 30. 6. daného školního roku. Minimální výše vratky kreditu je 10,- Kč. Vrácený zůstatek kreditu se zaokrouhluje na celé koruny směrem dolů (pokud je například zůstatek kreditu 10,80 Kč, vrací se 10,- Kč).