Jsme pyšní na geodetku Radku

Znáte ten pocit, když jste na někoho pyšní? My ano! Radka Balušková, která u nás studuje třetím rokem obor Geodézie a katastr nemovitostí se umístila na 1. místě v oboru Geologie a geografie v krajském kole Středoškolské odborné činnosti.

Její práce "Pocitová mapa města Bruntál" shrnuje a objasňuje práci při sběru dat a zpracování pocitových map pro město Bruntál. Během práce, která trvala několik měsíců, dokázala, že je schopna komunikovat s vedením města i občany, pracovat systematicky, samostatně, zpracovat sebraná data v geografických informačních systémech a prezentovat je v podobě, která je čitelná a užitečná. Prvotní zkušenosti žákyně získala při pořizování dat pro pocitové mapy města Opavy. 

Jsme zvyklí v mapách vidět přírodní i člověkem vybudované objekty. Zobrazení pocitů z místa v mapě, je novým fenoménem. Jedná se o příkladnou aplikaci geoinformatiky v praxi. Geoinformatika je jedním z oborů, kterým se naši studenti geodézie zabývají.

Práce Radky Baluškové má nejen výše popsaný rozměr praktický, ale i citový. Žákyně pracovala pro své rodné město Bruntál, aby bylo lepší nejen pro ni, ale všechny jeho obyvatele a návštěvníky.

Děkujeme Mgr. Jiřímu Pánkovi, Ph.D., z Univerzity Palackého v Olomouci, za přínosné konzultace a pomoc.

Radku ještě čeká účast v celostátním kole SOČ, které se koná ve dnech 16. - 18. června 2017 v Boskovicích. Jaké místo získá tentokrát?

Radka Balušková s diplomem z krajského kola SOČ
Radka Balušková s tištěnou pocitovou mapou pro město Opava
Jedna z pocitových map pro město Bruntál
Fotografie z předávání ocenění pro žáky, kteří pracovali na pocitových mapách pro město Opava. Zleva: Milan Ševčík, Radka Balušková, Mgr. Jiří Pánek, Ph.D., Kateřina Šumníková
Diplom za 1. místo v krajském kole SOČ Radce Baluškové