Ještě jednou v Anglii.

18. až 24. 10. 2015 proběhl druhý turnus studijně-vzdělávacího pobytu studentů v Anglii na základě „Výzvy 56“ Českého ministerstva školství a EU. Účastníky byli studenti prvních a druhých ročníků, doprovázení angličtinářkami Mgr. Monikou Justichovou a Mgr. Simonou Kacířovou.

Pro mnoho studentů to byla první zkušenost s Velkou Británií, s pobytem v cizojazyčné rodině, s hodinami angličtiny s rodilým mluvčím.

Pro některé studenty prvních ročníků možná i první poznání, že někdy je nutno sledovat, „co se kolem nich děje“, a zodpovídat za sebe. Dodržovat místo a čas, vnímat informace, nebýt bezohledný k ostatním.  Ovládat se.  Při přesunech po Londýně i během náročné pětadvacetihodinové cesty z a do České republiky se člověk učí i jiné věci než jazyk anglický.

K náplni zájezdu, shodné s prvním turnusem, se při časové úspoře tentokrát podařilo přidat ještě Old Sarum a Eton. První je magické místo prehistorického až středověkého osídlení, druhé je městečko s nejprestižnější soukromou střední školou  v Británii.

Podzimní Anglie měla velké kouzlo a příjemné počasí nám zpříjemnilo všechny aktivity v nabitých dnech.

Na závěr jedna z mnoha všetečných studentských otázek. Tato zazněla nezávisle na sobě v obou turnusech. Proč ten středověký hrad Windsor postavili tak nevhodně blízko londýnskému letišti Heathrow?