Jednodenní exkurze do výrobních závodů Pórobeton a Českomoravský beton

V rámci grantového projektu OP VK "Stavebnictví 21" se studenti druhých ročníků oboru stavebnictví zúčastnili exkurze do dvou provozů, vyrábějích jeden z nejpoužívanějších stavebních materiálů – beton. Cílem cesty bylo seznámit studenty s procesy výroby a distribuce různých druhů betonových směsí v provozu firmy Českomoravský beton, a.s. a pórobetonových tvárnic v provozu společnosti Pórobeton Ostrava, a.s. . Po příjezdu do Ostravy jsme se rozdělili na dvě skupiny – jedna zahájila prohlídku v areálu betonárny Českomoravský beton, a. s. a druhá skupina v provozu firmy Pórobeton Ostrava, a. s. Po skončení prohlídky se obě skupiny vyměnily, takže žádnému z účastníků exkurze neuniklo nic z představených výrobních procesů. Stdenti byli prodrobně a názorně seznámeni s různými technologiemi výroby betonových směsí a také s dalšími možnostmi využití tohoto materiálu ke stavebním účelům – výrobou pórobetonových tvárnic jako tepelně odolného stavebního materiálu, vhodného pro výstavbu bytových i občanských budov. Velmi zajímavé byly také poznatky o fungování jednotlivých procesů uvnitř provozů a jejich závislost na moderních, počítačových systémech řízení. Cesta byla pro všechny velmi poučná, především v praktických poznatcích o fungování jednotlivých postupů při přípravě běžně používaných stavebních materiálů. Studenti také velmi zblízka poznali náročné pracovní podmínky ve zmíněných provozech, což pro ně může být velmi motivující při dalším studiu.