Informace pro účastníky projektu "Anglicky lépe" - instalace a nastavení systému

Naše škola pro realizaci projektu "Anglicky lépe" vybrala systém pro výuku angličtiny DynEd. "Systém nejlépe odpovídá našim požadavkům. Je zábavný, obsahuje všechny úrovně pro naše žáky i učitele", řekla Simona Kacířová.

Osoby projektu

Odborným garantem a metodikem ANJ je Mgr. Simona Kacířová.
Pomůže studujícím žákům s průchodem kurzy, bude sledovat jejich aktivitu a postup a zajišťovat uplatnění systému DynEd ve výuce.

Technickou podporu zajišťuje Mgr. Ivo Rychtar, který je zároveň manažerem projektu.
Bude administrativně řídit projekt a zejména bude zajišťovat IT servis pro žáky a řešit technické potíže.

Další informace

Učitelům bude systém fungovat do konce kalenářního roku, žákům do konce školního roku.

Pro zúčastněné učitele zajišťuje firma EdWay s.r.o. Kontakt na technickou podporu je podpora@edway.cz

Návod na instalaci a nastavení sluchátek s mikrofonem je v přiložených souborech.

Doporučujeme pro práci s programem sluchátka s integrovaným kvalitním mikrofonem!

Ať se daří!