Informace o školním stravování

Přinášíme pro žáky a rodiče informace o možnosti stravování v zařízení školního stravování "Matiční dům", se kterým má škola výbornou dlouholetou spolupráci. Výhodami jsou dostupnost jídelny (250 m od školy) a úroveň stravování.

Stravování studentů je zajišťováno v organizaci Zařízení školního stravování Matiční dům Opava, Rybí trh 7-8 (www.maticni.cz). 

Cena oběda pro studenty je 30,- Kč.

K dispozici jsou dvě jídelny, malá jídelna je otevřena denně od 11:15 do 12:30, velká jídelna je otevřena od 12:00 do 14:45, v pátek pouze do 14:30.
Strávníkům nabízí jídelna výběr ze tří druhů jídel, přihlašování, změny nebo odhlašování si studenti mohou provádět buď ve webové aplikaci http://www.strava.cz nebo mobilní aplikaci "Strava.cz" nebo na panelu v jídelně.

Noví studenti,

kteří se chtějí přihlásit ke stravování, vyplní přihlášku a zároveň uvedou číslo účtu, ze kterého budou platit měsíční částku. Přihlášku zašleme žákům prvního ročníku současně s informací o adaptačním kurzu. Přihlášku odevzdejte přímo v kanceláři jídelny na Rybím trhu po 19. srpnu v pracovní dny od 8:00 do 13:00. Bude vám sděleno číslo strávníka a variabilní symbol pro platby. Čipy si nekupujte v jídelně. Obstará je škola a budou platit i pro přístup do budovy školy a tisk.

Přihláška

Přihláška ke stravování je k dispozici ke stažení také zde - Přihláška ke stravování. Můžete ji vyplnit na počítači a vytisknout, nebo vytisknout a vyplnit ručně.

Platba za stravu

TRVALÝ PŘÍKAZ 

Strávníci, kteří mají účet u  peněžních ústavů,  zadávají trvalý příkaz na částku 690,- Kč s uvedením data platby a to mezi 1. – 15. dnem v měsíci, kterého se platba týká a je zbytečné zasílat  platbu v předcházejícím měsíci (neposílat v srpnu na září, atd.). Vyúčtování se provádí 2x ročně a to k 31.12. a 30. 06.

Číslo účtu Zařízení školního stravování Matiční dům pro trvalé příkazy je 19-0678370267/0100.

HOTOVOSTNÍ PLATBA

Strávník vloží neomezenou částku v hotovosti nebo platební kartou v kanceláři jídelny před zahájením stravování.

Studenti druhých a vyšších ročníků,

kteří se již se stravovali, mohou obnovit stravování buď e-mailem na adrese maticni@volny.cz  nebo telefonicky na čísle 553 714 807 s uvedením čísla strávníka a data zahájení stravování. Čip z předchozího roku stále platí.

Pozor! Česká spořitelna ruší sběrné účty. Kdo platil tímto způsobem, přejde na trvalý příkaz nebo platbu v hotovosti.

 

Všichni strávníci se musí řídit Vnitřním řádem jídelny.