Finále soutěže Moravskoslezského klastru Navrhni svůj dům

17.5.2012 proběhlo na VŠB tu v Ostravě finále soutěže Navrhni svůj dům 2012. Tuto soutěž vyhlásil Moravskoslezský dřevařský klastr pro studenty středních škol se stavebním nebo dřevozpracujícím zaměřením. Soutěž byla určena kreativním studentům, kteří mají chuť ukázat rodičům, učitelům a veřejnosti, že vědomosti a dovednosti ze školy dokáží proměnit v nápaditý návrh domu dle svých představ. Studenti museli zpracovat prováděcí projekt a vizualizaci. Jsme velmi rádi, že všechna tři první místa obsadili právě naši žáci a to v pořadí:

1.místo – Tomáš Bolf (4.ročník)
2.místo – Vladimír Kováč (3.ročník)
3.místo – Tadeáš Chuděj (4.ročník)

Děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy.

Tomáš Bolf
Vladimír Kováč
Tadeáš Chuděj