Exkurze žáků 3.A a 4.A na VŠB-TUO a do Dolní oblasti Vítkovice

V rámci projektu Ekologické stavebnictví, který podporuje finančně Moravskoslezský kraj, vyjeli naši stavaři - konstruktéři ze 3.A a 4.A v pátek 4. 12. 2015 na exkurzi.

Prvním cílem exkurze byla VŠB-TU Ostrava, fakulta stavební. Navštívili jsme experimentální dřevostavbu, kde proběhla prezentace ke stavebnímu a technologickému řešení pasivní dřevostavby s výsledky měření tepelně technických vlastností konstrukcí, dále si žáci měli možnost prohlédnout jednotlivé části objektu s ukázkou systému pro inteligentní řízení domu. Další částí návštěvy stavební fakulty bylo představení měření termovizní kamerou a vysvětlení principu měření, každý z žáků měl také možnost použití kamery sám vyzkoušet.

Další část exkruze proběhla v Dolní oblasti Vítkovic, kde jsme měli možnost si prohlédnout nově zrekonstruované objekty bývalého dolu Hlubina. Industriální stavby si zanechaly svůj ráz, avšak s jinou funkcí. Bývalá vrátnice, koupelny či kompresorovna horníků dnes slouží jako kulturně-společenské prostory.

Poslední atrakcí byla návštěva v současnosti již nefunkční Vysoké pece č. 1 včetně nové nástavby, tzv. Bolt Tower. Mimo vyhlídky ve výšce téměř 80 m jsme se dozvěděli postup výroby surového železa.

Děkujeme panu Režnarovi za zprostředkování prohlídky architektonických unikátů Dolních Vítkovic a Doc. Skotnicové za přípravu programu na VŠB-TUO.