Exkurze žáků 2.B

Exkurze žáků 2.B ve dnech 10. a 11. června se uskutečnila v rámci projektu "Stavebnictví 21".
Cílem naší exkurze bylo seznámit se s významnými památkami Střední a Jižní Moravy, které jsou zařazeny na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. První zastávkou byla Olomouc, důležité historické centrum Hané a její památková rezervace. Olomouc se pyšní mnoha různými památkami snad všech architektonických slohů, nás ale nejvíce zajímal Sloup Nejsvětější Trojice, který je zapsán od r. 2000 na seznamu UNESCO. Jedná se o mistrovskou ukázku středoevropské barokní architektury. Navštívili jsme ještě gotický halový chrám sv. Mořice a po procházce centrem Olomouce, při níž jsme obdivovali mimo jiné také výjimečný soubor barokních kašen, jsme se přesunuli k autobusu a odjeli k dalšímu z cílů naší cesty, zámeckému areálu v Lednici. Lednicko – valtický areál o rozloze 283 ha je na seznamu UNESCO od r. 1996 a je pokládán za nejrozsáhlejší komponovanou karjinu v Evropě. V zámeckém areálu jsme strávili zbytek odpoledne, navštívili jsme zámek Lichtenštejnů a jeho reprezentační sály, vystoupali na exotický Minaret a relaxovali při procházce zámeckým parkem. K večeru jsme se přesunuli do Velkých Bílovic, místu našeho ubytování v penzionu Ing. Osičky.
Druhý den jsme po snídani vyrazili do Mikulova, kouzelného města na hranicích s Rakouskem, kde jsme si prohlédli centrum a navštívili zvláštní barokní stavbu, hrobku rodu Ditrichsteinů, která vznikla podle návrhu významného rakouského architekta Fischera z Erlachu přestavbou z bývalého kostela. Následoval přesun do vesničky Novosedly, kde sídlí továrna firmy Wienerberger na výrobu keramických tvarovek. Po velmi zajímavé prohlídce výroby, během níž se žáci seznámili například s postupem výroby keramických tvarovek s vkládanou tepelnou izolací, jsme vyrazili k poslednímu cíli naší cesty – zámku a zahradám v Kroměříži. Raně barokní Arcibiskupský zámek a k němu přiléhající Podzámecká a Květná zahrada jsou od r. 1998 také zapsány na seznam UNESCO. Prohlédli jsme si zámek, obrazárnu s unikátní sbírkou děl renesančních a barokních mistrů, vyběhli na zámeckou věž a pokochali se skvělým výhledem na Kroměříž. Po procházce zahradami jsme pak jen neradi nasedli do autobusu a vydali se na zpáteční cestu do Opavy. Po dobu celé exkurze panovalo nádherné počasí a výtečná nálada. Žáci se díky exkurzi dozvěděli mnoho nového a věřím, že jim krásy navštívených památek navždy zůstanou v paměti.