Exkurze třídy 1.B do Kutné Hory, Litomyšle a spol. CIUR a.s. v Brandýsu nad Labem

Ve dnech 9.6 a 10.6. měla třída 1B v rámci projektu "Stavebnictví 21" možnost absolvovat dvoudenní exkurzi do Kutné Hory, Litomyšle a spol. CIUR a.s. v Brandýsu nad Labem.

V pondělí jsme absolvovali klidnou cestu do nejstarší části Kutné Hory Sedlece , kam jsme dorazili chvíli před polednem. Tedy první naše kroky směřovaly do restaurace, kde jsme si dali chutný oběd a posilnili se před odpolední návštěvou památek. Po obědě jsme nejdříve navštívili překrásnou Katedrálu Nanebevzatí Panny Marie a Sv. Jana Křtitele, která je jako jedna z mála našich památek zapsána na seznam světového dědictví UNESCO a dále jsme si prohlédli Kostel Všech Svatých s Kostnicí, kde studenti mohli obdivovat výzdobu vytvořenou lidskými ostatky. Po těchto dvou prohlídkách jsme se autobusem přesunuli do historického centra Kutné Hory. Zde jsme procházeli krásnými starými uličkami až jsme se zastavili u Chrámu sv. Jakuba. Dále jsme pokračovali ke Kapli Božího Těla, kterou jsme si prohlédli a v 16.00 hod jsme nastoupili na prohlídku asi nejkrásnějšího skvostu Kutné Hory a to Katedrály Sv. Barbory, která prošla v minulých letech rozsáhlou rekonstrukcí. Po náročném odpoledni, jsme se autobusem přesunuli do Brandýsu nad Labem, kde jsme měli zajištěno ubytování u atletického střediska Emila Zátopka. Večer jsme strávili sportovními aktivitami. 
Ráno jsme navštívili firmu CIUR a.s., která se zabývá výrobou materiálů pro úsporu energie- např. foukaných izolací. Studenti se nejdříve seznámili se společností a s jejich výrobními postupy a potom šli přímo do výroby. Zde mohli vidět proces výroby celulózních vláken, které se používají pro průmyslovou výrobu- zajímavostí pro studenty bylo například to, že se určitý druh těchto granulí přidává do svrchní vrstvy dálnic v Chorvatsku. Dále mohli vidět výrobu různých druhů tepelných nebo akustických izolací a výrobu umělého sněhu, který se používá při natáčení zimních záběrů. Po této exkurzi jsme odjeli do rodného města Bedřicha Smetany Litomyšle, který jsme si prošli. Zastavili jsme se u jednoho z nejkrásnějších renesančních domů v Litomyšli Domu U rytířů, prohlédli si Radnici a Zámecký areál zapsaný na seznam UNESCO a prohlídku města jsme zakončili v nově rekonstruovaných Klášterních zahradách.