Exkurze třídy 1.A

Ve dnech 9. a 10. června 2014 se uskutečnila v rámci projektu "Stavebnictví 21" exkurze třídy 1.A.
Cílem naší exkurze bylo seznámit se s významnými památkami střední a jižní Moravy, které jsou zařazeny na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. V pondělí ráno jsme vyjeli autobusem firmy Tihelka do Olomouce, tady jsme shlédli Sloup Nejsvětější Trojice a věž s orlojem. Z věže olomoucké radnice, stojící na Dolním náměstí jsme viděli celé město, jak její historickou část, tak novou výstavbu. Při procházce centrem Olomouce jsme viděli mimo jiné také výjimečné barokní kašny. Dalším cílem naší cesty byl zámecký areál v Kroměříži. V zámeckém areálu jsme strávili zbytek odpoledne, navštívili jsme Podzámeckou zahradu a Květnou zahradu s Rotundou, kde je umístěno Foucaultovo kyvadlo. K večeru jsme se přesunuli do Velkých Bílovic, místu našeho ubytování v penzionu Ing. Jana Osičky.
Druhý den jsme po snídani vyrazili do vesničky Novosedly, kde sídlí jedna ze šesti továren firmy Wienerberger na výrobu keramických zdicích systémů. Po velmi zajímavé prohlídce výroby, během níž se studenti seznámili například s postupem výroby keramických tvarovek s vkládanou tepelnou izolací nebo zajímavými informacemi o stěhování továren při nedostatku surovin. Posledním cílem naší cesty byl nádherný Lednicko – valtický areál, který je na seznamu UNESCO od r. 1996. V zámeckém areálu jsme strávili odpoledne, navštívili jsme zámek Lichtenštejnů, jeho reprezentační sály a odpočívali při procházce zámeckým parkem. 
Po procházce jsme se vydali na zpáteční cestu do Opavy. Po dobu celé exkurze panovalo teplé, letní počasí. Studenti navštívili spoustu krásných míst České republiky a nadšeně se vraceli domů.