Exkurze tříd 3.A a 3.B ve firmě Česká Doka v Ostravě

Dne 24.6.2014 se uskutečnila odborná exkurze tříd 3.A a 3.B do firmy Česká Doka v Ostravě. Exkurze se konala v rámci projektu Stavebnictví 21.
Žáci společně se svými třídními učiteli, Ing. Martinem Gebauerem a Mgr. Simonou Kacířovou, nejprve zhlédli hodinovou prezentaci o této firmě, ve které se dozvěděli, že firma Doka se zabývá navrhováním bednicí techniky, její výrobou, distribucí, pronájmem a montážním servisem. Následně studenti absolvovali prohlídku vzorkovny a skladu, kde měli možnost se seznámit s jednotlivými typy bednicí techniky v reálném provedení. Na dvoře firmy pak měli příležitost si prakticky vyzkoušet stavbu části stropního bednění za asistence pracovníků firmy. Poté se všichni autobusem přesunuli na stavbu bytového domu na ulici Opavská v Ostravě, na které vedoucí stavby předvedl žákům, jak se stropní bednění používá v praxi. Zkušenosti z exkurze studenti jistě využijí v rámci svého dalšího vzdělávání a následně v praxi.